Formalism in contractual business relations in the context of transformation : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formalism in contractual business relations in the context of transformation: the case of Lithuania
Alternative Title:
Sutartinių verslo santykių formalizmas transformacijos kontekste: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 2 (14), p. 49-66
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir kitos Centrinės ir Rytų Europos šalys, išgyvena perėjimą iš socialistinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Dėl to vyksta transformacijos įvairiose socialinio gyvenimo srityse. Straipsnyje analizuojamos transformacijos vienoje iš tokių sričių – sutartiniuose verslo santykiuose. Sovietinei teisinei sistemai buvo būdingas didelis formalizmas. Pereinant prie rinkos ekonomikos, Lietuvoje pakeista įstatyminė bazė, tačiau formalistinis mąstymas yra įsišaknijęs tiek verslininkų mąstyme, tiek teismų praktikoje. Straipsnyje yra atlikta sovietinės ir naujosios Lietuvos sutarčių teisės palyginamoji analizė, parodyta, su kokiomis problemomis praktikoje verslas ir teismai susiduria transformacijos laikotarpiu. Straipsnyje pateiktuose pavyzdžiuose parodoma, kaip verslininkai patiria milijoninius nuostolius dėl to, kad iš formalistinių pozicijų nustato sutarties įsigaliojimo pradžios momentą, pernelyg sureikšmina formalųjį sutarties turinį ir nepakankamai vertina bendruosius teisės ir moralės principus: sąžiningumą, teisingumą, protingumą ir kitus straipsnyje išskirtus veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Formalizmas; Pereinamosios ekonomikos; Pereinamosji ekonomika; Sutarčių teisė; Contract law; Formalism; Lithuania; Transitional economies.

ENIn line with other Central and Eastern European (CEE) countries, Lithuania is undergoing a transition from the socialistic economy to the market economy. This process results in numerous transformations in different areas of social life. This article analyses transformations in one of such areas – contractual business relations. Soviet legal system was featuring excessive formalism. In the transition to the market economy, legislative basis has been replaced in Lithuania, but formalistic thinking has rooted both in businessmen and in case law. The article contains a comparative analysis of Soviet contract law and new Lithuanian contract law, displays the problems faced by business and courts in practice in the transitional period. Examples in this article show that businessmen suffer millions of losses due to defining the moment of coming into force of a contract from formalistic positions, giving too much prominence to the formal contents of the contract and insufficient caring of general principles of law and morals: good faith, justice, common sense, and other criteria. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36905
Updated:
2020-11-13 23:05:14
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: