Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas
Alternative Title:
Assessment of home help services
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 267-278
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTSocialines paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičiaus didėjimas lemia, kad šios paslaugos tampa vis svarbesne Lietuvos socialinės apsaugos sistemos dalimi. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimo aspektai, paslaugų gavėjų ir teikėjų požiūriu. Tyrimo duomenų rinkimui panaudotas nestruktūruotas interviu su paslaugų namuose gavėjais ir focus grupės interviu su paslaugos teikėjais – lankomosios priežiūros darbuotojais. Tyrimo duomenys atskleidė svarbiausius pagalbos namuose paslaugų pasitenkinimo veiksnius. Paaiškėjo, kad sėkmingo paslaugų teikimo pagrindas yra lankomosios priežiūros darbuotojų įgūdžiai ir žinios bei gebėjimas jas pritaikyti tiesioginiame darbe su paslaugų gavėjais, taip pat sugebėjimas suprasti ir atsižvelgti į paslaugų gavėjų poreikius. Kai paslaugos atitinka gavėjų lūkesčius, jos vertinamos teigiamai, jaučiamas pasitenkinimas ir, atvirkščiai – nukrypimai nuo lauktos paslaugų teikimo eigos ar jų teikimo būdo sukelia nepasitenkinimo pojūtį. Analizuojant socialinių paslaugų namuose vertinimą buvo atskleista būtinybė didinti lankomosios priežiūros darbuotojų profesionalumą ir gerinti psichologinį pasirengimą, organizuojant papildomus mokymus apie tiesioginį darbą ir bendravimą su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lankomosios priežiūros darbuotojas; Nestacionarios paslaugos; Pagalbos namuose paslauga; Socialinė paslauga; Carer; Carers; Home help service; Outpatient service; Social services.

ENThe number of home help service recipients has a tendency to increase. As a result, home help service is becoming an increasingly important part of the Lithuanian social security system. The article discusses the main aspects of home help service assessment of recipients and carers. The aim of this article is to analyse the aspects of assessment of home help service by recipients and carers. Survey data collection involved unstructured interviews with home help service recipients and focus group interviews with carers. The data revealed the main home help service satisfaction factors. It turned out that for the successful provision of services, the skills and knowledge of carers are dapted them into the direct work with clients, as well as the ability to understand clients' needs. If the services implement the recipients' expectations, they are satisfied, and if not - they are dissatisfied. The assessment of analyzing home help support services revealed the need to increase the professionalism of carers and improve their psychological preparedness through further training of direct duties and improving communication skills with elderly and disabled persons. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30724
Updated:
2018-12-17 13:01:38
Metrics:
Views: 115    Downloads: 58
Export: