CBCL, TRF ir YSR metodikų standartizavimas naudojant 6-18 metų Lietuvos vaikų imties duomenis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
CBCL, TRF ir YSR metodikų standartizavimas naudojant 6-18 metų Lietuvos vaikų imties duomenis
Alternative Title:
The Standardisation of CBCL, TRF and YSR Methodology Using Data of Children From Lithuania Ages 6-18
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 33, p. 31-44
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomi CBCL, TRF ir YSR metodikų standartizavimo duomenys bei pagrindiniai rodikliai, kuriais naudojantis galima vertinti vaikų elgesio ir emocinius sunkumus. Vaikų ir paauglių elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimai, remiantis tėvų, mokytojų ir pačių vaikų pateikta informacija, buvo analizuojami naudojant atsitiktinės 6–18 m. Lietuvos vaikų imties (N = 4186) duomenis. [...] Tyrimo rezultatai rodo, jog CBCL, TRF ir YSR kai kurių skalių lietuvių kalba vidinio suderinamumo rodikliai, palyginti su JAV duomenimis, kiek prastesni, tačiau nedaug skiriasi nuo analogiškų skalių originalo kalba vidinio suderinamumo. Berniukų ir mergaičių CBCL, TRF ir YSR probleminių skalių vidurkiai panašūs į kitų šalių tyrimų duomenis, t. y. visų amžiaus grupių mergaičių internalių sunkumų įverčiai didesni nei berniukų, o eksternalių sunkumų įverčiai didesni berniukų nei mergaičių. Berniukų eksternalių ir bendrų sunkumų įverčių kitimas su amžiumi panašus kaip ir kitose šalyse, o mergaičių įverčių kitimas su amžiumi skiriasi. JAV ir Lietuvos vaikų kai kurių skalių įverčių vidurkių skirtumai reikšmingi, be to, daugumos skalių Lietuvos vaikų vidurkiai, palyginti su JAV duomenimis, yra aukštesni, tačiau efekto dydis, kai atsižvelgiama į lytį, amžių ir šalį, yra labai mažas, t. y. mažesnis nei 1 proc. Straipsnyje taip pat pateikiami procentiliai pirminiais ir T balais, leidžiantys įvertinti, ar vaiko emociniai ir elgesio sunkumai neperžengia normos, ribinio ir nuokrypio įverčių ribų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: CBCL; TRF; YSR; Standartizavimas; CBCL; TRF; YSR; Standartization.

ENData on the standardisation of CBCL, TRF and YSR methodology and the main indicators, which one can use to evaluate a child’s behaviour and emotional difficulties, are introduced in this article. The evaluations of children’s and young adults’ behaviour and emotional difficulties, based upon information provided by parents, teachers and the children themselves, were analysed using random samples (N = 4186) of children ages 6-18 from Lithuania. (...) The research results show, that CBCL, TRF and YSR indicators of the internal consistency of some of the facets of Lithuanian language were, compared with data from the US, worse, however it did not differ much from the internal consistency of analogous facets of the original language. The average CBCL, TRF and YSR problematic facets of boys and girls are similar to the data received from research of other countries, while the estimations of external difficulties were larger for boys than girls. The change of boys’ external and common difficulties with age is similar to that of other countries, while the change of girls’ estimations with age differed. The differences of estimation averages of some facets of children from the US and Lithuania are important, and moreover, the averages of most of the facets of Lithuanian children are higher compared with US data, however the size of effect, when looking at gender, age and country, are very small, i.e. lower than 1 %. Percentile equivalents of T scores are also provided in this article, which allow one to evaluate, whether a child‘s emotional and behaviour difficulties overstep the norm, border and deviation estimation limits.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6822
Updated:
2018-12-17 11:49:36
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: