Bronchų astma sergančių vaikų elgesio bei emocijų sunkumų ir jų motinų naudojamų auklėjimo būdų sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bronchų astma sergančių vaikų elgesio bei emocijų sunkumų ir jų motinų naudojamų auklėjimo būdų sąsajos
Alternative Title:
Behaviour and emotional problems of children with bronchial asthma and their mothers' parental practices
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2008, Nr. 4 (43), p. 37-45
Keywords:
LT
Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrime pristatome ir analizuojame 2–10 m. amžiaus vaikų, sergančių bronchų astma (BA), elgesio ir emocinius sunkumus ir jų sąsajas su motinų taikomais auklėjimo būdais bei sociodemografiniais kintamaisiais. 63 (45 berniukai ir 18 mergaičių) vaikų, sergančių BA, motinos užpildė CBCL (vaikų elgesio aprašas, angl. Child Behavior Check List) 1½–5 ir CBCL 6–18 bei auklėjimo būdų klausimynus ir specialią demografinę anketą. Vaikų elgesio ir emociniai sunkumai nebuvo susiję su vaikų lytimi ar amžiumi, tačiau nustatyta, kad vidutinio sunkumo BA sergantys vaikai turi daugiau elgesio ir emocinių sunkumų nei lengva forma sergantys vaikai. Tyrimo rezultatai patvirtino ryšį tarp motinų naudojamų auklėjimo būdų ir vaikų elgesio bei emocinių sunkumų. Nustatyta, kad kuo atviresnės, emociškai šiltesnės ir prieinamesnės savo vaikams (naudoja jausmų reiškimo auklėjimo būdą) yra motinos, tuo vaikai turi mažiau tiek internalių, tiek eksternalių ir bendrų elgesio ir emocinių sunkumų. Motinų taikomos fizinės bausmės teigiamai susijusios su vaikų elgesio problemomis ir agresyvumu (eksternaliais sunkumais). Motinų taikoma psichologinė kontrolė (elgesio valdymas sukeliant vaikui kaltės jausmą) taip pat susijusi su vaikų elgesio sunkumais. Tyrimo rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai daugiau motinos naudoja jausmų raišką kaip auklėjimo būdą. Tyrimas atskleidė auklėjimo būdų naudojimo skirtumus pagal motinų išsilavinimą. Nustatyta, kad žemesnio išsilavinimo motinos dažniau taiko fizines bausmes nei aukštesnio išsilavinimo motinos. Taip pat šio tyrimo rezultatai patvirtina ir kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatus, jog aukštesnis motinų išsilavinimas susijęs su mažesniais vaikų elgesio ir emociniais sunkumai. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auklėjimo būdai; Bronchų astma; CBCL; Elgesio ir emociniai sunkumai; Motinos išsilavinimas; Vaikų elgesio aprašas; Behaviour and emotional problems; Bronchial asthma; CBCL; Child Behavior Check List; Maternal education; Parental practices.

ENIn this paper we present the results of the research in which we analyse the behaviour and emotional problems of 63 (45 boys and 18 girls) children with bronchial asthma (BA) aged 2 to 10 and its relationship to their mothers' parental practices and some sociodemographic variables. The mothers were asked to fill in the demographic and parental practices questionnaires together with CBCL (Child Behavior Check List) 1½–5 and CBCL 6–18. The behaviour and emotional problems of children are not related to gender o rage. Children with moderate asthma however had more psychological adjustment problems than children with mild BA. The results show the differences in mothers' parental practices according to their education level. Lower maternal education is related to the use of physical punishment. This research also confirmed the results of other scholars about the relation of maternal education and their children's behaviour and emotional problems. Mothers with lower education level reported more problems of their children than mothers with higher education level. The results proved the relations between maternal parenting practices and their children behaviour and emotional problems.The emotional warmth, availability and openness are related to less internal, external and general problems of their children. The use of physical (corporal) punishment is related to behaviour problems and aggressiveness (external problems). Maternal psychological control (behaviour management inducing guilt) is related to their children's behaviour problems. The regression analysis showed maternal education level is important factor predicting psychological adjustment problems. Maternal education explains 25% of internal problems data (30,2% together with affection) and 21% (36,3% together with affection and corporal punishment) of general problems data. While predicting external (behaviour and aggressiveness) problems the use of corporal punishment is of greater significance. It explains 21% (35,6% together with maternal education and affection) of data. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39604
Updated:
2016-12-26 19:20:12
Metrics:
Views: 19
Export: