Daugeriopos rizikos idėjos pritaikymas vaikų išsiskyrimo su tėvais kontekste : vaikų psichologinio prisitaikymo sunkumus prognozuojantys veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugeriopos rizikos idėjos pritaikymas vaikų išsiskyrimo su tėvais kontekste: vaikų psichologinio prisitaikymo sunkumus prognozuojantys veiksniai
Alternative Title:
Idea of multiple risk in parent-child separation context: psychological adjustment risk factors that predict problems of children's
In the Journal:
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama šiandien itin aktuali vaikų išsiskyrimo su tėvais problematika. Dažniausiai vaikams tenka išsiskirti su vienu iš tėvų dėl jų skyrybų, kurių skaičius Lietuvoje vis dar labai didelis. Pastaruoju metu itin daug dėmesio sulaukia ir dar viena vaikų išsiskyrimo forma, nulemta tėvų emigracijos. Neretai net ir mokslinėse studijose tenka pastebėti tendenciją tiesiogiai ir vienareikšmiškai sieti šeiminę padėtį arba vien tik vaikų išsiskyrimo su tėvais patirties faktą su prastesniu vaikų psichologiniu prisitaikymu. Šiandieniniai vaikų psichologijos tyrinėtojai laikosi pozicijos, kad vaikų psichologinį prisitaikymą lemia daug kartu veikiančių rizikos veiksnių ir vieno konkretaus veiksnio laikyti esminiu, visa lemiančiu negalima. Taip kontekstualiai į analizuojamą problemą mums leidžia pažvelgti pastaruoju metu tarp klinikinių ir vaiko raidos psichologų populiarus raidos psichopatologijos požiūris ir šio požiūrio idėja apie daugeriopą riziką. Taigi šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti įvairių rizikos veiksnių prognostinę įtaką vaikų psichologiniam prisitaikymui, kai jie išsiskiria su tėvais. Tyrimas atskleidė, kad prognozuojant vaikų psichologinius sunkumus svarbiausi yra rizikos veiksniai, susiję su ankstesne vaiko psichologinių sunkumų patirtimi, su tuo, kiek kartu negyvenantis tėvas dalyvauja vaiko gyvenime, su bendru rizikos veiksnių kiekiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugeriopa rizika ir rizikos sankaupa; Psichologinio prisitaikymo sunkumai; Vaikų išsiskyrimas su tėvais; Vaikų išsiskyrimas su tėvais, psichologinio prisitaikymo sunkumai, daugeriopa rizika ir rizikos sankaupa; Multiple risk and camulative risk; Multiple risk and cumulative risk; Parent-child separation; Parent-child separation, problems of psychological adjustment, multiple-risk and cumulative risk; Prent-child separation; Problems of psichological adjustment; Problems of psychological adjustment.

ENMost often children are separated from one of the parents because of their divorce, and the rate of divorce in Lithuania is very high. In recent years a lot of attention has been paid to new child-parent separation form, which is determined by parents' emigration. Rather often even in the scientific studies the tendency is seen to link directly the family status with worse psychological adjustment of children. It is a popular view that the optimal child-rearing environment occurs in families with two married parents who are biologically related to their children, although research scientists suggest that competent, well-adjusted children can develop in a wide variety of family forms. Family structure cannot be directly linked to developmental psychopathology. Family structure represents a static picture of the family at a point in time. Families often go through multiple transitions simultaneously or in quick succession, and it is often the separation associated with the transition rather than the end point (e.g. divorce or emigration) that plays a causal role in the children's adjustment. So the goal of this study is to analyse a prognostic value of various risk factors for children's psychological adjustment problems in the context of parent-child separation. The factors related to the context of children's separation from their parents are most relevant predicting psychological adjustment problems that reflect the level of participation of a parent living separately in child's upbringing and general cumulative risk. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38622
Updated:
2016-09-21 14:42:42
Metrics:
Views: 24
Export: