Seksualinės prievartos padariniai ir jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis paauglystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seksualinės prievartos padariniai ir jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis paauglystėje
Alternative Title:
Consequences of sexual abuse trauma and coping strategies in adolescence
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2009, Nr. 1 (44), p. 56-69
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami seksualinę prievartą patyrusioms ir nepatyrusioms merginoms paauglystėje būdingi elgesio ir emociniai sunkumai bei jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis, atsižvelgiant į vidinių struktūrų (ego stiprumo) ir santykių su motina pobūdį. Siekiant atskleisti tarpusavio santykių specifiką ir gauti patikimesnius emocinių ir elgesio sunkumų įvertinimus, tiriamos ne tik paauglės merginos, bet ir jų motinos. Tyrime dalyvavo 220 tiriamųjų: tiriamoji grupė – po 30 seksualinę prievartą patyrusių merginų ir jų motinų bei lyginamoji grupė – po 80 seksualinės prievartos nepatyrusių paauglių merginų ir jų motinų. Visos tyrimo dalyvės pildė sociodemografinių duomenų anketą, trauminių įvykių sąrašą, santykių tarp mamos ir dukros vertinimo anketą, paauglės – 11–18 metų jaunuolio savęs vertinimo lapą (YSR 11/18), traumos požymių klausimyną (TSCC), psichosocialinį ego stiprumo klausimyną (PIES) ir įveikos strategijų klausimyną (COPE), jų motinos – 6–18 metų vaiko elgesio aprašą (CBCL 6/18). Nustatyta, jog seksualinę prievartą patyrusių paauglių merginų ego yra silpnesnis, blogesni santykiai su motina, o elgesio ir emocijų sunkumai yra labiau išreikšti nei seksualinės prievartos nepatyrusių paauglių merginų. Tai nesiskiria vertinant ir pačių paauglių, ir jų motinų atsakymus. Seksualinę prievartą patyrusių asmenų imtyje rastos nevienareikšmės sąsajos tarp emocinių ir elgesio sunkumų bei įveikos strategijų. Teigiama koreliacija nustatyta tarp koncentravimosi į jausmus ir jų reiškimo, elgesio keitimo, alkoholio, narkotikų ar vaistų vartojimo bei savęs kaltinimo įveikos strategijų ir internalių (nerimas, depresija, pyktis, potrauminio streso sutrikimas, disociacija, mąstymo sunkumai, somatiniai skundai) bei eksternalių sunkumų (agresyvus elgesys, taisyklių laužymas).Tarp planavimo įveikos strategijos ir somatinių skundų nustatyta neigiama koreliacija. Dėmesio sunkumų ir socialinių sunkumų skalės rezultatai nekoreliavo nė su viena vertinta įveikos strategija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ego stiprumas; Elgesio ir emociniai sunkumai; Paauglystė; Santykiai su motina; Seksualinė prievarta; Seksualinė prievarta, traumos įveika, elgesio ir emociniai sunkumai, ego stiprumas, santykiai su motina,; Traumos įveika; Traumos įveika, elgesi ir emociniai sunkumai; Adolescence; Behavior and emotional problems; Coping; Ego strenghts; Ego strength; Problems, Ego strengths, relations with mother, adolescence; Realtion with mother; Relations with mother; Se; Sexual abuse; Sexual abuse, coping, behavior and emotional; Xual abuse.

ENBehavior and emotional problems of adolescent girls with and without sexual abuse experience and the relation with coping strategies are analyzed considering the characteristics of Ego strengths and relationship with mother. 220 participants took part in the research: 30 sexually abused teenager girls and their mothers and 80 girls without sexual abuse experience and their mothers. All the participants were asked to fill in the demographic questionnaire, the list of traumatic event and mother-daughter relationship questionnaire; adolescent girls were given Youth Self Report list (YSR 11/18), Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), the Psychosocial Inventory of Ego Strengths (PIES) and COPE Inventory; mothers were asked to fill in Child Behavior Check List (CBCL 6/18). The data of the research showed that the Ego strengths are lower, the relations with mother are poorer and the behavior and emotional problems are more intensive in sexually abused girls in adolescence. That proved both surveys: of girls themselves and their mothers evaluation. Some coping strategies are related to trauma consequences: positive correlation was established among such coping strategies as focus on and venting of emotions, behavioral engagement, substance use, self-blame and external (aggressive behavior and rule-breaking behavior) as well as internal (anxiety, depression, thought problems, posttraumatic stress, dissociation, somatic complaints) problems. Negative correlation was established between somatic complain and planning. Attention problems and social problems have no relation with any measured coping strategy. [text from author]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23519
Updated:
2021-02-24 12:50:01
Metrics:
Views: 69    Downloads: 8
Export: