Alteration of adolescent behaviour and emotions when applying brief consulting

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Alteration of adolescent behaviour and emotions when applying brief consulting
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. Priedas. 2010, Nr. 1 (26), p. 175-179
Keywords:
LT
Mokykla / School; Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTPaauglių psichologinis konsultavimas iš esmės skiriasi nuo suaugusių konsultavimo, be to, dažnai patys paaugliai neieško psichologo pagalbos arba nutraukia konsultacijas per anksti. Tai skatina psichologus ieškoti lanksčių darbo su paaugliais metodų. Vis dažniau mokyklose pradedamas taikyti trumpalaikis konsultavimas. Daugelis tyrimų rodo, kad trumpalaikis į sprendimą sutelktas konsultavimas yra efektyvus darbo su paaugliais metodas. Siekiant nustatyti paauglių elgesio ir emocijų pokyčius, taikant trumpalaikį į sprendimą sutelktą konsultavimą, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 87 paaugliai (13-18 m. amžiaus, besimokantys 6-12 klasėse), ir 24 klasių auklėtojos. Tiriamąją grupę sudarė 42 paaugliai, kurie dalyvavo vidutiniškai trijose trumpalaikio į sprendimą sutelkto konsultavimo sesijose. Kontrolinę grupę sudarė 45 paaugliai, nedalyvavę psichologinėse konsultacijose. Tyrimo dalyviai (paaugliai ir klasės auklėtojos) užpildė klausimynus. Pačių paauglių vertinimu, po trumpalaikio į sprendimą sutelkto konsultavimo sumažėjo nerimas, depresiškumas, nusišalinimas, elgesio problemos. Klasės auklėtojų vertinimu, po trumpalaikio į sprendimą sutelkto konsultavimo sumažėjo paauglių depresiškumas ir nusišalinimas, pagerėjo gebėjimas spręsti socialines problemas. Trumpalaikis į sprendimą sutelktas konsultavimas yra tinkamas metodas konsultuoti paauglius mokyklose, jo taikymas pozityviai įtakoja paauglio problemišką elgesį įvairiose psichosocialinėse sferose, net jei paauglys ateina į psichologo konsultacijas dėl specifinės problemos.Reikšminiai žodžiai: Elgesys ir emocijos; Mokykla; Paauglys; Trumpalaikė konsultacija; Adolescent; Behaviour and emotions; Brief consulting; Brief consulting, school, behaviour and emotions; School.

EN42 adolescents were consulted in the frame of brief solution-focused consulting. 45 adolescents were not consulted and constituted the comparison group. Achenbach questionnaire was filled in twice by all the consulted adolescents and their class tutors (before and after consulting) while the members of the comparison group as well as their class tutors did it twice within the period of one month. According to the assessment of class tutors, social problems of the consulted adolescents significantly decreased (p<0.01). The consulted adolescents themselves also stated that social problems significantly decreased (p<0.01) as well as the showings of the scales of anxiety and depression (p<0.01). No significant changes happened in students within the comparison group. Brief solution focused counselling is suitable for consulting adolescents at school since not only the target issue which initially was the object of contacting a psychologist is affected but also other social problems decrease and the mood of adolescents gets better in general. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25494
Updated:
2018-12-17 12:42:30
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: