7-10 metų berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
7-10 metų berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos
Alternative Title:
Mental self and object representations of 7–10 years old boys with behavior difficulties
In the Journal:
Psichologija. 2011, t. 44, p. 75-87
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrime nagrinėjamos agresyvaus elgesio sąsajos su vidinėmis aš ir objektų reprezentacijomis. Siekiama nustatyti, ar skiriasi vaikų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės reprezentacijos nuo vaikų, kurie tokiais sunkumais nepasižymi, ir apibūdinti jas, norint geriau suprasti formuojančias vidines struktūras, susijusias su netinkamu, agresyviu vaikų elgesiu. Buvo tiriami 7–10 metų berniukai, turintys elgesio sunkumų, ir lyginami su tokio paties amžiaus berniukais, nepasižyminčiais elgesio ar emocijų sunkumais. Iš viso tirta 30 berniukų: 20 iš klinikinės imties ir 10 – kontrolinės. [...]Tyrimo duomenimis, berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos skiriasi nuo berniukų, nepasižyminčių elgesio sunkumais. Klinikinės imties vaikų reprezentacijos mažiau diferencijuotos, negatyvaus emocinio tono, menkesnis šių vaikų įsitraukimas į santykius, prastesnis vertybių ir moralinių standartų išsivystymas ir socialinio priežastingumo supratimas. Elgesio sunkumų turintys berniukai objektus (kitus) mato kaip abejingus, atstumiančius, nepastovius, pažeidžiamus, nepatikimus, negalinčius suteikti pagalbos. Vidinis aš reprezentuojamas kaip pažeidžiamas, atstumtas, nepriklausantis šeimai. Tyrime taikytos projekcinės metodikos ir gautos medžiagos vertinimai leidžia numatyti, kurie vaikai turi elgesio sunkumų, o kurie ne. Elgesio sunkumų turinčių vaikų vidinės reprezentacijos pasižymi tam tikrais specifiniais bruožais. Per naują patyrimą ilgalaikėje psichoterapijoje gali formuotis adaptyvesnės vidinės struktūros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aš ir kito vidinės reprezentacijos; Berniukai; Berniukų elgesio sunkumai; Elgesio sunkumai; Projekcinės metodikos; Savęs ir kito vidinės reprezentacijos; Behaviour difficulties; Boys; Boys with behavior difficulties; Mental self and object representations; Projective tools.

ENThe study analyses the connections of aggressive behaviour with the internal “self” and object representations. It aims to establish whether internal representations of children who have behavioural difficulties differ from those of children without such difficulties and to describe them in order to better understand the forming internal structures related to inadequate, aggressive children’s behaviour. The study involved boys aged 7–10 with behavioural difficulties and compared this group to another group of boys of the same age, yet without behavioural or emotional difficulties. In total, 30 boys were surveyed: 20 from the clinical sample and 10 from the control sample. According to the study data, the internal “self” and object representations of boys with behavioural difficulties differ from those of boys without these difficulties. The representations of the clinical sample are less differentiated and have a negative emotional tone; these children are less involved in relations and have poorly developed values and moral standards and less understand social causality. Boys with behavioural difficulties see objects (others) as indifferent, repulsive, unstable, vulnerable, unreliable and incapable of providing assistance. The internal “self” is represented as vulnerable, outcast, not belonging to the family. The projective methodologies applied in the study and evaluation of findings enable predicting children with behavioural difficulties and without them. The internal representations of children with behavioural difficulties have certain specific features. More adaptive internal structures might be formed through a new experience in long-term psychotherapy.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33250
Updated:
2020-10-21 22:37:03
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: