6-18 m. vaikų reprezentacinės ir klinikinės imčių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
6-18 m. vaikų reprezentacinės ir klinikinės imčių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais
Alternative Title:
Emotional and behavioral problems of referred and non-referred children: analysis of associations with family socio-demographic variables
In the Journal:
Psichologija. 2007, t. 36, p. 22-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Raida; Vaikų emociniai ir elgesio sunkumai; Socialiniai, demografiniai ir ekonominiai veiksniai; Klinikinė imtis; Reprezentacinė imtis; Child development; Emotional and behavioral problems; Socio-economic status; Clinical sample; Non-referred sample.
Keywords:
LT
Klinikinė imtis; Raida; Reprezentacinė imtis; Socialiniai, demografiniai ir ekonominiai veiksniai; Vaikai / Children; Vaikų emociniai ir elgesio sunkumai.
EN
Clinical sample; Emotional and behavioral problems; Non-referred sample; Socio-economic status.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – 6–18 m. vaikų reprezentacinės (N=3191) ir klinikinės (N=780) imčių, emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais ir siekis tęsti 2003 m. atlikto tyrimo duomenų analizę. Elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimui panaudotas Vaikų elgesio aprašas (CBCL6 / 18) bei Jaunuolių klausimynas (YSR11 / 18) (Achenbach, Rescorla, 2001) bei anketa, skirta socialiniams demografiniams duomenims apie vaiką ir jo šeimą surinkti. Plačiai išanalizuotos socialinių, demografinių bei ekonominių kintamųjų sąsajos su CBCL ir YSR skalių rezultatais bei atlikta palyginamoji dviejų imčių rezultatų analizė. Tyrimo nustatyta, kad vaikams iš nepilnų šeimų būdingesni emociniai ir elgesio (ypač eksternalūs) sunkumai, o klinikinės imties vaikams iš nepilnų šeimų dažniau teikiama stacionarinė nei ambulatorinė pagalba. Mūsų tyrimo duomenimis, aukštesnis tėvų išsilavinimas (ypač motinos) buvo svarbus socialinis veiksnys, padedantis mažinti tiek reprezentacinės, tiek ir klinikinės imčių vaikų psichologinius sunkumus. Šeimos socialinis ekonominis statusas neigiamai koreliavo su daugelio CBCL ir YSR klausimyno skalių rezultatais. Regresinės analizės būdu prognozuojama socialinių, ekonominių ir demografinių kintamųjų įtaka CBCL ir YSR skalių rodikliams. Rezultatai rodo, kad vaiko lytis buvo reikšmingas kintamasis, darąs įtaką tiek sveikų, tiek sergančių vaikų internaliems ir eksternaliems sunkumams. Vaikų amžius labiau susijęs su sveikų vaikų sunkumais. Šioje publikacijoje taip pat pateikiamos patikslintos ir lengviau praktikoje naudoti pritaikytos CBCL6 / 18, TRF 11 / 18 ir YSR11 / 18 normos bei atitaisomos korektūros klaidos, įsivėlusios pateikiant Mąstymo ir Dėmesio sunkumų skalių vidurkius CBCL, TRF ir YSR pagal standartizavimo duomenų lenteles (Žukauskienė ir Kajokienė, 2006). [Iš leidinio]

ENThe focus of this paper – analysis of associations of emotional and behavioral problems of referred and non-referred children with family socio-demographic variables. For this purpose, we used data from clinical sample (N=780) that consists from children placed for treatment to child psychiatry centers and mental health centers, and data from representative sample (referred children are excluded) (N=3191). Worldwide known ASEBA instruments CBCL6/18 and YSR 11/18 were applied in this research to evaluate children‘ emotional and behavioral problems, also a questionnaire to collect data on socio-demographic variables about child and his family. We made comprehensive analysis of social, demographic, economic variables in relation to emotional and behavioral problems assessed by CBCL and YSR, also comparison between clinical and representative groups were made. Results show that gender was important variable influencing level of internal and external problems both in clinical and representative samples. Age was more important determinant in representative group. Children from incomplete families showed higher levels of emotional and behavioral disturbances (particularly, external). Children from clinical sample from incomplete families more often were receiving in-patient treatment rather than outpatient treatment. Better educational background (especially that of mothers) was important social factor determining lower levels of psychological problems in both clinical and representative samples. Family SES (income per person) negatively correlated with most CBCL and YSR scales scores, although there were no significant relations with Somatic Complaints and Rule Breaking Behavior scales. Prognostic power of socio-economic, demographic variables to predict child behavioral and emotional problems was assessed. In addition, revised norms for CBCL6/18, TRF6/ 18 and YSR11/18 are enclosed. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63817
Updated:
2021-01-13 20:20:07
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: