Ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajos bei kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajos bei kaita
Alternative Title:
Relations between sense of coherence and psychological difficulties and its changes in children with orthopedic diseases
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2013, Nr. 1 (60), p. 98-105
Keywords:
LT
Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išanalizuoti ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajas bei kaitą. Tyrime dalyvavo 40 ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų, iš jų 45 proc. berniukų ir 55 proc. mergaičių, amžiaus vidurkis – 8,73 metų (standartinis nuokrypis – 1,65), ir vienas iš vaiko tėvų (n = 40; 77,5 proc. mamų ir 22,5 proc. tėčių). Vaikų vidinei darnai įvertinti naudota vidinės darnos skalė „Kaip aš jaučiuosi?“ (CSOC, Child Sense of Coherence Scale „How I Feel“), psichologiniams sunkumams įvertinti – 6-18 metų vaiko elgesio tyrimo lapas (CBCL/6-18, Child Behavior Check List). Kintamųjų ir ryšių tarp jų kaitai įvertinti tos pačios imties tyrimas pakartotas po 1,5 metų. Rezultatai parodė, kad ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos komponento „kontrolės jausmas“ įverčio vidurkis po 1,5 metų statistiškai reikšmingai padidėjo. Po 1,5 metų išaugo internalių sunkumų įverčiai (užsisklendimo / depresiškumo ir somatinių skundų). Be to, daugiau nei du kartus padaugėjo psichologinių sunkumų įverčių, patenkančių į nuokrypio zoną, kai sunkumai gali būti laikomi labai reikšmingais. Vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajų analizė atskleidė neigiamus šių kintamųjų ryšius. Pirmojo tyrimo etapo metu vaikų nerimastingumui / depresiškumui, somatiniams skundams, socialiniams, internaliems ir bendriems sunkumams prognozuoti buvo svarbus vidinės darnos komponentas – suprantamumo jausmas, dėmesio sunkumams – bendra vidinė darna; antrajame tyrimo etape (po 1,5 metų) bendra vidinė darna ir kontrolės jausmas padėjo prognozuoti daugelį tyrimo metu vertintų psichologinių sunkumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ortopedinės ligos; Psichologiniai sunkumai; Sergantis vaikas; Vidinė darna; Orthopedic diseases; Psychological difficulties; Sense of coherence; Sick child.

ENThe aim of the research presented in the article was to analyze relations between sense of coherence and psychological difficulties and its changes in children with orthopedic diseases. The study involved 6-11 year old (mean age – 8,73, standard deviation – 1,65) children (n = 40) with orthopedic diseases (45 % – boys and 55 % – girls, and one of the parents (n = 40, 77,5 % – mothers, 22,5 % – fathers). Children Sense of Coherence Scale (CSOC) and Child Behavior Check List (CBCL/6–18) were used as evaluational tools. Data were collected in two waves (second wave was carried out after time interval of 1,5 year). The results showed that mean value of such component of sense of coherence (SOC) as manageability significantly increased in 1,5 years. Rates of internal difficulties (withdrawn / depressed, and somatic complaints) also increased after 1,5 years. In addition, more than two-fold increase in the number of psychological difficulties falling within the clinical range was obtained, so the difficulties can be considered highly significant. It was found that SOC and psychological difficulties were related negatively. During first wave of the investigation it was found that such component of SOC as comprehensibility was important for predicting of anxiety / depressed, somatic complaints, social, internal and total difficulties, general sense of coherence was important for predicting of attention difficulties. During the second wave of the study results showed that SOC and such its component as manageability let predict most of psychological difficulties. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48325
Updated:
2021-02-24 08:33:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: