Niekis ir Esmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Niekis ir Esmas
Publication Data:
Vilnius : Apostrofa, 2005.
Pages:
2 t
Contents:
I tomas: Autoriaus žodis — Pakeliui į niekį — Naikinimo limbai — Kasdienybės bangovaizdis — Vartojimas — Kūryba — Ekstatinis naikinimas — Niekio pašvaistės — Niekio Sūnus — Niekis ir kalba — Niekio liudytojai — Niekio ekstuicijos — Esmo pilnatis — Niekio inkarnacija: ontotopinės klepsidros struktūra — Ontotopinė klepsidra — „Esu?“ — Alfa taškas — Prosakmė ir kalba — Jokybė — „Mano“ ir „Aš“ — „Yra“ — Prezencija. Aprezencija. Reprezentacija — Niekio Sūnaus sindromai — Laisvės topika — Nirvanos sindromas — Kaligulos sindromas — Itakės sindromas — Literatūros sąrašas — Summary — Vardų rodyklė —II tomas: Pakeliui į Esmą — Mitotopija — Sapnas ir Tikrovė — Mitas eina pirma — Laukinis mitas — Sokrato mįslė — Loginis mitas: Raštas ir siaubas; Šneka ir raštas; Transcendencijos mašinos; Visuotinybės gimimas; Logo stabai; Jėzus iš Nazareto; Kristus; Tikėjimas ir žinojimas; Perpetuum mobile; Pažadėtoji žemė; Istorija — Descartes'o mįslė — Technologinis mitas: Formulė ir lygtis; Close-up; Šventojo Televizoriaus bažnyčia; Meno likimas; Masės sugrjžimas; Laisvė ir teroras; Pagamintasis rojus; Technomito apogėjus: pabaigų skandalas — Sangrąža — Virtualumo redukcija į čia-pasaulį — Čia-pasaulio redukcija į kosmopolį — Kosmopolis, arba štai-šita vietovė-šiapus-horizonto — Teorinė žiūra: be žado tyloje — Esmo žaibas — Kišdama rymo: ontotopinio skustuvo ašmenys — „Esu?“ bangos lūžis — Formos implozija — Bėganti Trancendencija — Apie tiesą — Melancholijos archipelagai — Literatūros sąrašas — Summary — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Egzistencializmas / Existentialism; Filosofija / Philosophy; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTNaujausioje dvitomėje filosofo prof. Arvydo Šliogerio knygoje bandoma kelti problema, atsiradusi kartu su Vakarų metafizika, bet taip ir netapusi įdėmaus, analitinio žvilgsnio objektu ir savarankiška apmąstymų tema. Tai Niekio, nebūties ir negatyvumo problema, pirmą kartą patekusi į Parmenido akiratį, perimta krikščionybės, bet Naujųjų laikų filosofijoje nustumta į antrąjį planą. Knygos paantrašte galėtų būti kalbos figūra "Prieš nihilizmą". Turimas galvoje naivusis nihilizmas, suvešėjęs "vartotojų visuomenėje". Šiam nihilizmui priešinama vadinamoji "filotopija" - žmogaus susisaistymas tiesiogine jusline aplinka, pagarba artumai, atvirumas tam, ką autorius vadina Esmo fenomenų lauku ir kas tradiciškai vadinama gražiu lietuvišku žodžiu: Tėviškė. Antroji šios knygos tema - bandymas apmąstyti žmogaus daiktiškąją konkretybę. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Niekis; Esmas; Mitas; Kalba; Tikrovė; Būtis; Virtualumas; Nothing; Isness; Metaphysic; Myth; Language; Reality; Being; Virtuality.

ENIn the first volume of this book, the author investigates the question of man's place in the universe and the difference between man and nonhu-man beings. He hypothesizes that man is the only being that is persecuted by Nothing and that indirectly experiences Nothing as a special given called "Being" in traditional metaphysics. Because man is persecuted by Nothing, he feels an irremediable lack of Reality (the author identifies Reality with sensual intensity and calls it "Isness") and tries to compensate for this lack in various ways, first and foremost, through language: what is lacking really is compensated for virtually.The second volume puts forth the hypothesis that man unconsciously holds Dream to be a paradigmatic prototype of Reality, because the images of Dream have the greatest sensual intensity. In addition, since the landscape of Dream is governed by the rhythm of metamorphoses that are utterly unrestrained and proceed at very great speed, Dream gives man the greatest nihilative intensity, thus satisfying the desire for nihilistic annihilation. The activity of waking man, both unconsciously and as far as it can rise above the struggle for survival and the pragmatic needs of practical existence, is governed by a desire to create accumulations of artificial Reality which, even if their intensity is not as great as that of Dream, are oriented to nothing but the sensual intensity of the latter. Simply put, what are called arts, religions, metaphysics, sciences, and technologies appear and live, first of all, as the means of an artificial Dream. In this book those means are called Machines of Transcendence, or Machines of Reality. [From the publication]

ISBN:
995560509X; 9786098205022 (1 t.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/674
Updated:
2020-11-23 12:04:32
Metrics:
Views: 158
Export: