Nietzsche, postmodernism and the phenomenon of Arvydas Šliogeris in contemporary Lithuanian philosophy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Nietzsche, postmodernism and the phenomenon of Arvydas Šliogeris in contemporary Lithuanian philosophy
In the Journal:
Studies in East European thought. 2009, Vol. 61, no. 1, p. 53-69
Keywords:
LT
Arvydas Šliogeris; Lietuvos filosofija; Nietzsche ir postmodernizmas.
EN
Arvydas Šliogeris; Lithuanian philosophy; Nietzsche and postmodernism.
Summary / Abstract:

LTŠį straipsnį grindžia prielaida, jog postmodernizmo filosofijai didelę įtaką darė Nietzsche’ės veikalai. Autorė kelia klausimą, kaip Nietzsche’ė ir postmodernioji filosofija interpretuojama šiuolaikiniame Lietuvos filosofijos diskurse. Prieinama išvada, kad dauguma filosofijos kritikų domisi Nietzsche’ės filosofija (Mickevičius, Sodeika, Šerpytytė, Sverdiolas, Baranova) ir postmodernistinės filosofijos problemomis (Keršytė, Rubavičius, Žukauskaitė, Šerpytytė, Sverdiolas, Baranova, Norkus). Straipsnyje keliamas ir kitas esminis klausimas: ar greta filosofijos kritikų Lietuvoje yra nors vienas autentiškas mąstytojas postmodernistas? Šiame darbe keliama hipotezė, jog Arvydo Šliogerio filosofija yra geriausias ir tikriausiai vienintelis originalios lietuviškos postmodernistinės minties pavyzdys. Tiesa, ji remiasi ir yra susijusi su Lietuvos filosofijos kultūroje įsišaknijusiu egzistenciniu mąstymu. Straipsnyje iškeltą hipotezę paremia šie argumentai: pirma, Šliogeris yra pirmasis filosofas Lietuvoje, kuris filosofiniame mąstyme pabandė įveikti disciplinų ribotumą, t. y. modernistinę filosofijos ir meno (ypač literatūros, poezijos ir vizualinio meno) skirtį; antra, Šliogerio filosofija neatsiejama nuo jo rašymo – jo tekstai yra rašymo kaip mąstymo ir mąstymo kaip rašymo patirties pavyzdžiai; trečia, sekant Deleuze’o teiginiu, kad filosofas yra kūrėjas, nesunkiai galime įžvelgti kūrybinį aspektą ir Šliogerio filosofijoje. Jo tekstai rodo, kad galima sieti filosofijos ir poezijos įžvalgas.

ENThis article is based on the presupposition that postmodern philosophy has been largely influenced by Nietzsche's writings. The author raises the question of how Nietzsche and postmodern philosophy are interpreted in the contemporary philosophical discourse in Lithuania. The conclusion drawn is that many philosophy critics in Lithuania are interested in Nietzsche's philosophy (Mickevičius, Sodeika, Šerpytytė, Sverdiolas, Baranovą) and in the problems of postmodern philosophy (Keršytė, Rubavičius, Žukauskaitė, Šerpytytė, Sverdiolas, Baranovą, Norkus). The article also raises a second crucial question: beyond the critics, are there any truly authentic postmodern thinkers in Lithuania? This article's main hypotheses is that Arvydas Šliogeris' philosophy is the best and perhaps the only example of original Lithuanian postmodern thought; it is based on, and interconnected with, the deeply inherited roots of existential thought in Lithuanian philosophical culture. The arguments for these hypotheses are as follows: first, Šliogeris is the first philosopher in Lithuania who has tried to reason in an interdisciplinary manner, e.g. trying to overcome the modernistic distinction between philosophy and the arts; secondly, Šliogeris's philosophizing is indispensable to his writings - his texts are examples of an experience of writing as thinking and thinking as writing; thirdly, following Deleuze's presupposition that the philosopher is a creator, one can see this creative aspect in Šliogeris's approach. His texts show how it is possible to synthesize insights from philosophy and poetry. [text from author]

ISSN:
0925-9392
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23981
Updated:
2016-03-21 09:00:20
Metrics:
Views: 69
Export: