Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje: disertacija
Alternative Title:
Application of the European Convention on Human Rights in Lithuanian and foreign law
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Application of the European Convention on Human Rights in Domestic Law of Foreign States and of the Republic of Lithuania Vilnius : Justitia, 1999 31, [1] p
Summary / Abstract:

LT[...] Autorė iškelia pagrindinį tikslą [...] rasti argumentuotą atsakymą į klausimą, koks Konvencijos teisinis statusas bei rangas valstybės vidaus teisėje sudaro sąlygas efektyviai taikyti jos nuostatas vidaus teismuose ir taip realizuoti Konvencijos tikslus bei idėjas. [...] [...] Autorė detaliai analizuoja Lietuvos konstitucinės teisės nuostatas, sudarančias pagrindus tarptautinės teisės taikymui Lietuvoje, dėsto ratifikuotų tarptautinių sutarčių taikymo pagrindus. Autorė detaliai aptaria Konvencijos ir Lietuvos baudžiamųjų įstatymų santykį, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimus bei išvadas šioje srityje. Darbe bus aptariamas Lietuvos pasiruošimas ratifikuoti Konvenciją bei darbas, atliktas pasirengimo ratifikuoti Konveciją metu, nagrinėjamos Lietuvos Respublikos padarytos išlygos bei aptariami pareiškimai dėl individualios peticijos teisės bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisdikcijos pripažinimo. Darbe analizuojama Konvencijos įtaka įstatymų leidybos procesui Lietuvoje per penkerius jos galiojimo Lietuvos atžvilgiu metus, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos baudžiamųjų įstatymų tobulinimui Konvencijos pagrindu. [...] Darbe atkreipiamas dėmesys į Konvencijos praktinį taikymą Lietuvos Respublikos teismuose. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The author raises the main goal of finding a reasonable answer to the question of the legal status of the Convention within the interior law of a country that allows implementing its provisions in interior courts effectively, thus realising the goals and ideas of the Convention. [...] [...] The author analyses the provisions of the constitutional law of Lithuania that provide the basis for the application of international law in Lithuania, provides the bases of application of ratified international agreements. She furthermore gives a detailed deliberation of the relationship between the Convention and the penal laws of Lithuania, the decisions and opinions of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania in this area. The work will discuss Lithuania’s readiness to ratify the Convention and the work done to prepare for the ratification, will analyse the exemptions made by the Republic of Lithuania and the statements on recognition of individual petition law and the jurisdiction of the European Court of Human Rights. The work also analyses the influence the Convention had on the legislative process in Lithuania over the five years of it being binding on Lithuania, with particular focus placed on improving penal laws in Lithuania on the basis of the Convention. [...] The work pays attention to the practical application of the Convention in the courts of the Republic of Lithuania. [...].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11450
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 55
Export: