Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje
Alternative Title:
Problem of double liability in Lithuanian law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 23 (15), p. 106-121
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Administracinė teisė; Administracinė, civilinė, drausminė atsakomybė; Baudžiamoji atsakomybė; Baudžiamoji teisė; Non bis in idem principas; Principas non bis in idem
EN
Administrative law; Administrative, civil, disciplinary liability; Criminal law; Criminal liability; Non bis in idem principle; Principle of non bis in idem
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius kelia dvigubos atsakomybės Lietuvos teisėje problemą ir pateikia jos sprendimo būdus. Ypač daug dėmesio skiriama principo non bis in idem sampratai ir aiškinimui Lietuvos teisėje. Autorius sutelkia dėmesį į dvigubo baudimo problemą, kai asmuo už padarytą veiką baudžiamas pagal baudžiamuosius įstatymus ir papildomai pagal administracinės teisės aktus. Nagrinėjama Lietuvos teismų praktika, pateikiamos ištraukos iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Straipsnyje nagrinėjama ir kita ne mažiau paini baudžiamosios bei administracinės atsakomybės kolizijos problema ir jos sprendimai pasiremiant įstatymų aiškinimu bei teismų praktika. Straipsnyje analizuojamas dvigubo baudimo problemos tarptautinis aspektas, nagrinėjamos Europos Tarybos konvencijos, jų aiškinimai bei įtaka Lietuvos įstatymų leidybai. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to problem of double liability for the same offence. The author touches upon the notion of double liability and distinction from the double punishment. The author explains the notion of principle ne(non) bis im idem and its implementation in different branches of Lithuanian law. The author investigates the rule of double liability and its implementation in penal, administrative, civil and other branches of law. Particular attention the author pays to problem of double punishment in case of committing crime. There are many situations when person for the committed crime could be liable according to penal code and on the other hand administrative offences code too. In other cases you can find the practice that person for the same offence is being punished according to penal code and later according to special disciplinary statutes and disciplinary measure is being imposed on him. The next problem is problem of collision between penal and administrative liability for the same offence. Sometimes elements of crime and administrative offence is being formulated in similar way and problems arise when judge must choose type of punishment for the offence. The author investigates and international aspect of non bis in idem and its reflection on Lithuanian legal provisions on double punishment in penal code. The author touched upon practice of Supreme Court of Lithuania in cases related to double liability. [From the publication]

ISSN:
1392-6195, 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32417
Updated:
2018-12-17 10:54:07
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: