Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos ir jų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos ir jų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje: disertacija
Alternative Title:
Diplomatic immunity and its privileges: implementing them in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
191 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti diplomatinių imunitetų ir privilegijų taikymo ir užtikrinimo valstybių praktikoje problemas ir rasti tų problemų sprendimo būdus. [...] Pirmajame skyriuje nagrinėjama diplomatinio imuniteto ir privilegijos sampratos problematika, analizuojami šių dviejų sąvokų skirtumai, pasireiškiantys doktrinoje ir teisiniame reguliavime. Šiame skyriuje taip pat nagrinėjama atskirų diplomatinių imunitetų ir privilegijų istorinė raida, trumpai atskleidžiamas diplomatinių imunitetų ir privilegijų instituto pasireiškimas Lietuvos valstybės (daugiausiai 1918 – 1940 m. laikotarpiu) praktikoje. Antrajame ir trečiajame skyriuose nagrinėjami atitinkamai atskiri diplomatinės atstovybės kaip savo atstovaujamosios valstybės institucijos bei diplomatinės atstovybės darbuotojų, kurie pagal savo pareigas ir jiems teikiamų imunitetų ir privilegijų apimtį skirstomi į tris kategorijas – diplomatinį, administracinį – techninį ir aptarnaujantį personalą – imunitetai ir privilegijos. Remiantis ligšioline doktrina ir nacionalinių teismų praktika, analizuojamas visų dabartinėje diplomatinėje praktikoje taikomų imunitetų ir privilegijų [...] turinys, galiojimas asmenims ir laike, santykio su priimančios valstybės poreikiu apsaugoti savo ir jos piliečių interesus nuo piktnaudžiavimų teikiamais imunitetais bei privilegijomis problematika. Kiekvienas imunitetas ir privilegija nagrinėjama remiantis Lietuvos valstybės praktika, nuo 1990 m. įgyvendinant juo LR teritorijoje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle aim of this work is to clarify the problems of applying and guaranteeing diplomatic immunity and privileges in state practice and to find ways of solving these problems. [...] The first chapter examines the problems of the concept of diplomatic immunity and privileges, analysing the differences between these two concepts and their manifestation in doctrinal and legal regulation. This chapter also examines the separate historical development of diplomatic immunity and privileges, briefly clarifying the institution of diplomatic immunity and privileges in the Lithuanian government’s practice (mostly in the period from 1918 – 1940). The second and third chapters examine separately diplomatic representatives as representatives of their state institutions who, according to their responsibilities and the immunity and privileges applying to them, are divided into three categories – diplomatic, administrative & technical, and service personnel – and their immunity and privileges. Based on doctrine and national court practice hitherto existing, all matters of the problem of applicable immunity and privileges […] in contemporary diplomatic practice are examined that apply to individuals and holds that relations between the host states require the protection of their and their citizens’ interests from abusive application of immunity and privileges. Every case of immunity and privilege is examined in accordance with Lithuanian government practice that has been implemented in the territory of the Republic of Lithuania since 1991 […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10499
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 83
Export: