Krizės metaforos Lietuvos ir Vokietijos viešajame diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krizės metaforos Lietuvos ir Vokietijos viešajame diskurse
Alternative Title:
Crisis metaphors in Lithuanian and German public discourse
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 86-92
Keywords:
LT
Konceptas; Konceptualioji metafora; Krizė; Lietuvių ir vokiečių kalbos viešasis diskursas; Viešasis diskursas.
EN
Concept; Conceptual metaphor; Crisis; Lithuanian and German public discourse; Public discours; Public discourse.
Summary / Abstract:

LT„Krizė“ tapo vienu populiariausių pastarųjų metų viešojo diskurso žodžių ne tik ekonomine ar finansine prasme. Įvairios krizės išsamiai nagrinėjamos tiek vokiškai kalbančių šalių, tiek Lietuvos viešajame diskurse. Žiniasklaidos skiriamas dėmesys krizės fenomenui turėjo paveikti įvairių tautų ir kultūrų konceptualųjį pasaulį ir palikti pėdsaką kalboje, kurį būtų įdomu ištirti. Straipsnyje pristatomo tyrimo objektas – krizės koncepto kalbinė raiška lietuvių ir vokiečių kalbose, t. y. metaforiniai pasakymai su pagrindiniais konceptą tiriamose kalbose reprezentuojančiais žodžiais „krizė“ ir „Krise“. Metaforoms tenka svarbiausias vaidmuo formuojant krizių diskursą, nes jos leidžia suvokti abstraktų fenomeną ir suteikti jam kalbinę raišką. Straipsnio tikslas – apibūdinti ir palyginti Lietuvos ir vokiškai kalbančių šalių viešojo diskurso konceptualiąsias krizės metaforas ir atskleisti abiejose kalbose užfiksuotą šio abstraktaus fenomeno sampratą. Gretinamoji metaforų analizė išryškina krizės vaizdinius, būdingus tiriamų kalbų pasaulėvaizdžiams. [Iš leidinio]

EN"Crisis" has become one of the most popular words of public discourse during recent decades not only in economical but in financial sense as well. Various crises are analyzed in details by mass media in German-speaking countries as well as in Lithuania. The attention paid by mass media to the global financial and economic crisis must have influenced the conceptual world of various nations and cultures and have left a trace in the language, which would be interesting to research. The subject of the research is the linguistic expression of the crisis concept in the Lithuanian and German languages, i.e. metaphorical expressions with the head word "krizė" and "Krise" representing the crisis concept in both languages. The present article focuses on metaphors because they enable the understanding of abstract phe nomena that cannot be felt sensually and name them. The aim of the article is to describe and to compare conceptual metaphors in Lithuanian and German public discourse and to reveal the understanding of this abstract phenomenon that has been fixed in both languages. The comparative analysis of metaphors highlights crisis images characteristic of the linguistic world-views of both languages. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52209
Updated:
2018-12-17 13:40:14
Metrics:
Views: 40    Downloads: 1
Export: