The Problem of Soviet colonialism in the Baltics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of Soviet colonialism in the Baltics
Authors:
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 1, p. 21-45
Keywords:
LT
Baltijos geopolitika; Baltijos šalys; Estija; Kolonializmas; Latvija; Lietuva; Postkolonializmas; Sovietinė okupacija; Sovietų Sąjunga; Sovietų kolonializmas; Sovietų okupacija.
EN
Baltic geopolitics; Baltic states; Colonialism; Estonia; Latvia; Lithuania; Post-colonialism; Soviet Union; Soviet colonialism; Soviet occupation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami sovietų kolonializmo Baltijos valstybėse klausimai. Pradedama nuo sovietų kolonializmo Baltijos valstybėse XX a. septintajame dešimtmetyje kritinio apmąstymo. Straipsnyje svarstoma, kodėl sovietų kolonializmo tema nėra ar dar netapo dominuojančiu būdu interpretuoti sovietų istoriją. Taip pat keliamas klausimas: ar įmanoma kalbėti apie Sovietų Sąjungos įsiveržimą į Baltijos valstybes kaip apie „kolonizaciją“, nors pats Rusijos įsiveržimo į Baltijos valstybes faktas jau istoriškai pripažintas? Siekiama nustatyti šios invazijos prigimtį, apibrėžiant tai kaip „okupaciją“, „kolonizaciją“. Šie terminai nėra visiški sinonimai, nusako skirtingas projekcijas, kurios kai kada (nors nebūtinai) gali sutapti. „Kolonizacijos“ sąvoka reiškia „procesą paimant žemes ir išteklius jų išnaudojimui“. „Okupacija“ – daug neapibrėžtesnė sąvoka, kartais pasitelkiama karinės okupacijos turiniui nusakyti. Daugelyje darbų, skirtų postkolonializmo temai, žodžiai „kolonizacija“ ir „okupacija“ pakeičiami vienas kitu, laikomi sinonimais. Dažnai žodis „okupacija“ yra naudojamas ne kaip specifinis terminas, bet daugiau kaip neapibrėžtas, dviprasmis diskurso elementas, žymintis įgijimą ir įsikūrimą, kai nėra būtina nurodyti naujos teritorijos įgijimo būdo. Straipsnyje teigiama, kad iš pradžių komunistinė Rusija nesiekė kolonizuoti Baltijos valstybių ir jas „okupavo“. Visgi pradinis okupacijos periodas netrukus išaugo į kolonijinį valdymą.

ENThis essay works through some of the necessary preliminary questions in thinking about Soviet colonialism in the Baltics. It opens by tracing the prehistory of critical thinking about Soviet colonialism in the 1960s and considers why the topic of Soviet colonialism has not (or not yet) become a dominant way to understand Soviet history. The central question posed by the article is whether one can speak about the Soviet invasions of the Baltic States as 'colonization'. It proposes that, initially, communist Russia did not in fact seek to colonize the Baltic States and instead 'occupied' them; however, this initial period of occupation later developed into a period of a colonial rule. [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37483
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 21
Export: