Personalo kaitos mažinimo galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo kaitos mažinimo galimybių tyrimas
Alternative Title:
Staff turnover mitigation feasibility study
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 104-114
Keywords:
LT
Atlyginimas; Kaita; Lojalumas; Personalas; Į šeimą orientuota organizacijos politika.
EN
Family oriented organization policy; Family-orientedorganizationpolicy; Loyalty; Staff; Staff turnover; Staffturnover; Wages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama keletas personalo kaitos tipų: kontroliuojama, nekontroliuojama kaita, funkcinė, disfunkcinė, savanoriška, nesavanoriška. Dažniausiai laikomasi nuomonės, kad darbuotojų kaita yra neigiamas, organizacijai brangiai kainuojantis reiškinys, kurį būtinai reikia sumažinti, tačiau darbuotojų kaita organizacijai gali būti ne tik žalinga, bet ir naudinga. Darbuotojų kaita vyksta dėl įvairiausių priežasčių, atsirandančių tiek dėl darbuotojo, tiek dėl organizacijos veiksmų. Straipsnyje plačiau aptariama darbo užmokesčio įtaka darbuotojų kaitai. Pateikiami būdai, kaip išlaikyti aukšto našumo darbuotojus: adaptacijos programos taikymas, adekvatus darbo krūvis, motyvavimas, darbuotojų lojalumo skatinimo programos, į šeimą orientuota organizacijos politika ir kita. Autoriai straipsnyje pateikia darbuotojų vertinimo modelį, palengvinantį su personalo kaita susijusių sprendimų priėmimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausią įtaką darbuotojų kaitai Šiaulių universitete daro per mažas darbo užmokestis, darbuotojai jaučiasi neteisingai įvertinti ir atlyginami už savo darbą. Į šeimą orientuotos organizacijos politikos taikymas turi didesnę motyvacinę ir skatinamąją galią darbuotojams pritraukti ir išlaikyti nei materialinės priemonės. [Iš leidinio]

ENThe article discusses several types of personnel turnover: controlled, uncontrolled, functional, dysfunctional, voluntary and involuntary. It is usually considered that staff turnover is negative, costly phenomenon in the organization, which must be reduced, but staff turnover may be not only harmful to the organization, but also useful. Staff turnover takes place due to various reasons, resulting from actions of both the employee and the organization. The paper further discusses the influence of wage on workers' change. The article also sets out ways to retain highly productive workers: application of the adaptation program, adequate work load, motivation, employee loyalty programs, family-oriented organization policy and more. In addition, the authors present a model of assessment for workers, making it easier to make the personnel-related decisions. The results showed that the greatest impact on staff turnover at Siauliai University is made by low wages, employees feel wrongly evaluated and rewarded for their work. The family-oriented organization policy is to have stronger motivation and incentive power to workers over the material means. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25333
Updated:
2018-12-17 12:42:03
Metrics:
Views: 79    Downloads: 36
Export: