Švietimo paslaugų kokybė: efektyvumas, rezultatyvumas, prieinamumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo paslaugų kokybė: efektyvumas, rezultatyvumas, prieinamumas
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2016, Nr. 1 (73), p. 191-205
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Tauragė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Prekės ir paslaugos / Goods and services; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Ugdymas / Education; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama švietimo paslaugų kokybė efektyvumo, rezultatyvumo ir prieinamumo aspektais. Teorinėje straipsnio dalyje aptariama švietimo paslaugų samprata ir šių paslaugų spektras. Išsamiai pristatomos edukacinės ir socialinės paslaugos. Pateikiamas ir paslaugų vartotojų (mokinių) požiūris į jiems teikiamas švietimo paslaugas. Tyrimai vykdyti 2007–2014 metais Lietuvos regionuose: Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Kauno. Kiekybiniame tyrime (anketinėje apklausoje) dalyvavo 520 respondentų (IX–XII / II–IV G kl. mokiniai). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinės ir socialinės paslaugos; Švietimo paslaugos; Vartotojas; Paslaugų teikėjas; Educational and social services; Educational services; Consumer; Service provider.

ENThe article analyzes the quality of education services efficiency, effectiveness and accessibility aspects. The theoretical part of the article discusses the concept of education and their range of services. A detailed presentation of educational and social services. Describes the attitude of the respondents to provide educational services. Research period 2007–2014. Empirical research carried out in Lithuania: Klaipėda, Telšiai, Tauragė, Šiauliai and Kaunas. Empirical research participated 520 respondents (IX–XII / II–IV G students). [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v73i1.1273
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62365
Updated:
2018-12-17 14:07:30
Metrics:
Views: 91    Downloads: 37
Export: