Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ypatumai
Alternative Title:
Cognitive abilities of pupils with limited slightly disordered intellect
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 50-60
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti ir palyginti riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ir lyties faktoriaus ryšius. Nagrinėjant Wechsler testu (WISC-R) tirtų moksleivių verbalinių ir neverbalinių užduočių atlikimo rezultatus, nustatyta, kad bendrieji lyties ir intelekto koreliacijos dėsningumai išlieka tiek riboto, tiek nežymiai sutrikusio intelekto atvejais. Lyties faktorius koreliuoja su neverbaliniais (regimosios motorinės koordinacijos, erdvinio mąstymo) ir verbaliniais (girdimojo dėmesio ir suvokimo) gebėjimais. Menkai susiję su lyties faktoriumi – gebėjimai, reikalaujantys loginio mąstymo ir sociokultūrinės patirties. Mergaičių, ypač riboto intelekto, verbaliniai gebėjimai geresni negu berniukų; riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukai geriau negu mergaitės atlieka konstrukcines užduotis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kognityviniai gebėjimai; Ribotas intelektas; Nežymiai sutrikęs intelektas; Wechsler testas; Cognitive abilities; Limited intelligence; Mild intellectual disorders; Wechsler test.

ENThe goal of the research is to assess and compare the relations between the cognitive abilities and gender factor of pupils with limited or slightly dysfunctional intellect. While analysing the results of performing the verbal and non-verbal tasks of the Wechsler test (WISC-R) by pupils it was established that the general laws of gender and intellect correlation apply also in cases of limited or slightly dysfunctional intellect. The factor of gender correlates with non-verbal (visual motoric coordination, spatial thinking) and verbal (audial attention and cognition) abilities. The abilities requiring logical thinking and social cultural experience are poorly related with the gender factor. The verbal skills or girls especially of limited intellect are better than these of boys; boys with limited or slightly dysfunctional intellect were better than the girls in completing constructional tasks.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1366
Updated:
2018-12-20 23:04:42
Metrics:
Views: 65    Downloads: 7
Export: