Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ypatumai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėRiboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ypatumai
Kita antraštėCognitive abilities of pupils with limited slightly disordered intellect
AutoriaiKaffemanas, Romanas
LeidinyjeSpecialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 50-60
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKognityviniai gebėjimai; Ribotas intelektas; Nežymiai sutrikęs intelektas; Wechsler testas
ENCognitive abilities; Limited intelligence; Mild intellectual disorders; Wechsler test
Santrauka / Anotacija

LTTyrimo tikslas – įvertinti ir palyginti riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ir lyties faktoriaus ryšius. Nagrinėjant Wechsler testu (WISC-R) tirtų moksleivių verbalinių ir neverbalinių užduočių atlikimo rezultatus, nustatyta, kad bendrieji lyties ir intelekto koreliacijos dėsningumai išlieka tiek riboto, tiek nežymiai sutrikusio intelekto atvejais. Lyties faktorius koreliuoja su neverbaliniais (regimosios motorinės koordinacijos, erdvinio mąstymo) ir verbaliniais (girdimojo dėmesio ir suvokimo) gebėjimais. Menkai susiję su lyties faktoriumi – gebėjimai, reikalaujantys loginio mąstymo ir sociokultūrinės patirties. Mergaičių, ypač riboto intelekto, verbaliniai gebėjimai geresni negu berniukų; riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukai geriau negu mergaitės atlieka konstrukcines užduotis. [Iš leidinio]

ENThe goal of the research is to assess and compare the relations between the cognitive abilities and gender factor of pupils with limited or slightly dysfunctional intellect. While analysing the results of performing the verbal and non-verbal tasks of the Wechsler test (WISC-R) by pupils it was established that the general laws of gender and intellect correlation apply also in cases of limited or slightly dysfunctional intellect. The factor of gender correlates with non-verbal (visual motoric coordination, spatial thinking) and verbal (audial attention and cognition) abilities. The abilities requiring logical thinking and social cultural experience are poorly related with the gender factor. The verbal skills or girls especially of limited intellect are better than these of boys; boys with limited or slightly dysfunctional intellect were better than the girls in completing constructional tasks.

ISSN1392-5369, 2424-3299
Mokslo sritisPsichologija / Psychology
Susijusios publikacijosNežymiai sutrikusio intelekto mokiniai geografijos pamokose: edukaciniai ypatumai / Regina Subotkevičienė. Tiltai. 2014, Nr. 2 (67), p. 169-189.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1366
Atnaujinta2018-12-20 23:04:42
Metrika Peržiūros: 2    Atsisiuntimai: 1