Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 4 (28), p. 76-94
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra vienas iš nedaugelio bandymų konceptualiai pažvelgti į Lietuvos socialinę politiką ir socialinę apsaugą. Jis skiriamas Lietuvos socialinės politikos modeliui apibrėžti. Straipsnyje galima rasti atsakymą į klausimą, kodėl Lietuvoje buvo atsisakyta skandinaviško tipo universalumo principais besiremiančio socialinės apsaugos modelio kūrimo. Straipsnis yra suskirstytas į tokias dalis: 1) Modeliavimo reikšmė socialiniam mokslui, 2) Rytų Europos socialinės politikos modelis, 3) Lietuvos socialinės politikos modelis. Straipsnyje yra teigiama, kad šiuolaikiniame socialiniame moksle modeliavimo reikšmė yra nepakankamai įvertinta. [...] Ypač mažai yra išnagrinėta socialinio administravimo metodologija. Savo išvadose autorius teigia, kad Lietuvos socialinės politikos modelis bendriausia prasme atitinka Rytų Europos modelį, kuris gali būti apibrėžiamas arba kaip postkomunistinis konservatyvus-korporatyvinis modelis, arba liberalus, arba tarpinis tarp šių dviejų tipų. Tačiau Lietuvos modelis pasižymi keliais specifiniais bruožais. [...] Lietuvos socialinio administravimo atstovai atmetė universalų Šiaurės šalių socialinės politikos modelį. Jie "ideologiškai ir praktiškai migravo" tik tarp bismarkinio - korporatyvinio ir liberalaus - marginalinio modelio. Lietuvoje buvo sukurta korporatyvinio-klientelistinio tipo socialinė apsauga. Ji nepaliko vietos universalioms pensijoms ir kitoms išmokoms, t.y. pirmos pakopos pensijų sistemai, kurioje ir tie šalies piliečiai, kurie nedalyvavo darbo rinkoje, būtų turėję teisę į socialines išmokas. [Iš leidinio]

ENThe article is one of the few attempts to get a conceptual view of the social policies and security in Lithuania, presents a definition of the model of social policies of Lithuania and provides the answer to the question why Lithuania refused the development of a social security model, based by the principles of universality of the Scandinavian type. The article is divided into the following parts: 1) the significance of modeling to the social sciences, 2) the Eastern European social policy model and 3) Lithuanian social policy model. The article states that the significance of modeling in the modern science is not sufficiently evaluated. [...] The methodology of social administration is especially little studied. In his conclusions the author states that Lithuanian social policy model is corresponding to the Eastern European model, which could be defined as a post-Communist conservative – corporate or liberal model or an in-between variant. However the Lithuanian model characterizes with several specific traits. [...] The representatives of Lithuania’s social administration rejected the universal model of social policy of the Nordic countries. They “migrated ideologically and practically" only between the Bismarckian – corporate and liberal – marginal models. Social security of the corporate – clientele type was developed in Lithuania, which left no place to universal pensions and other benefits, i. e. the pensions system of the first level, in which the citizens of the country, who do not participate on the labour market, get the right to receive social benefits.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12084
Updated:
2018-12-17 11:00:23
Metrics:
Views: 54    Downloads: 24
Export: