The Origin of the Lithuanian illative

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Origin of the Lithuanian illative
Alternative Title:
Lietuvių iliatyvo kilmė
Authors:
In the Journal:
Baltistica. 2020, t. 55, Nr. 2, p. 203-253
Keywords:
LT
16 amžius; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTAtidžiai išanalizavus lietuvių kalbos daiktvardžių, įvardžių ir būdvardžių iliatyvo formas, matyti, kad iliatyvas, lietuvių kalboje liudijamas nuo pat raštijos pradžios XVI a., yra vėlyvas darinys, galėjęs atsirasti rytų baltų prokalbės skilimo laikais. Abiejų skaičių iliatyvo formos atsiradusios iš krypties prieveiksmių, kurie savo ruožtu kilę iš prieveiksmiškai vartotų daiktavardžio formų. Lietuvių iliatyvo žymiklis yra paveldėta krypties prieveiksmių priesaga, paliudyta taip pat germanų, italikų ir galbūt tocharų kalbose. Tocharų kalbos duomenys leidžia manyti, kad ide. *-no pradžioje buvo vartojamas ne tiek krypties, kiek perlatyvinės reikšmės prieveiksmių daryboje. Pastaroji hipotezė paaiškina, kodėl ide. *-no, suponuojama lietuvių iliatyvo ir tocharų lokatyvo, ir ide. *-no, vartota indų-iranėnų prieveiksmų instrumentalio formų daryboje, turi tą pačią fonologinę formą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lithuanian; East Baltic; Historical morphology; Inflection of nouns; Illative case.

ENThe paper deals with the origin of the Lithuanian illative case. The illative, found in Lithuanian since the very begin of its text records in the early 16th c., is a recent formation which, in the given form, may have emerged as late as after the disintegration of Proto-East-Baltic. In both numbers the illative case-forms of Lithuanian nouns emerged out of directional adverbs, which were in turn based on adverbially used case-forms of nouns. The marker of the Lithuanian illative is an inherited suffix of directional adverbs which is also attested in Germanic, Italic and probably also Tocharian. The situation in Tocharian makes it probable that the marker of Lithuanian illative was originally used for deriving adverbs not with primarily directional but rather with perlatival semantics. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.55.2.2418
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91359
Updated:
2021-02-10 16:42:09
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: