A Cross-linguistic study of metaphor in legal research articles : the case of criminal justice

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Cross-linguistic study of metaphor in legal research articles: the case of criminal justice
Alternative Title:
Metafora moksliniuose straipsniuose baudžiamosios teisės tematika: gretinamasis tyrimas
In the Journal:
Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė [Thought elaboration: linguistics, literature, media expression]. 2015, 2014, p. 13-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinis diskursas; Gretinamoji analizė; Konceptualiosios metaforos teorija; Metafora; Teisės diskursa; Teisės diskursas; Academic discourse; Conceptual metaphor theory; Contrastive analysis; Legal discourse; Metaphor.
Keywords:
LT
Akademinis diskursas; Gretinamoji analizė; Konceptualiosios metaforos teorija; Metafora; Teisės diskursa; Teisės diskursas.
EN
Academic discourse; Conceptual metaphor theory; Contrastive analysis; Legal discourse; Metaphor.
Summary / Abstract:

LTMetaforų tyrimai atskleidžia, jog skirtingų diskursų bendruomenės yra linkusios pasitelkti skirtingas metaforas, grindžiančias įvairių reiškinių suvokimą. Pavyzdžiui, politinio diskurso reiškinių suvokimas dažnai grindžiamas pasitelkiant KARO ir KELIONĖS metaforą (Lakoff 1991, 1995; Cibulskienė 2006, 2008), verslo diskurse įprasta vartoti KARO, SPORTO ir SVEIKATOS metaforas (Skorczynska Sznajder 2010; Urbonaitė & Šeškauskienė 2007), o mokslinis diskursas, kuris, kaip rodo naujausi moksliniai tyrimai, turi labai didelį polinkį į metaforizaciją, dažnai konstruojamas pasitelkiant PASTATO / STRUKTŪROS bei KELIONĖS metaforas (Cameron 2003; Šeškauskienė 2008, Thornbury 1991). Įdomu, kad teisės diskurso metaforos išsamiai tirtos kur kas mažiau nei kitų sričių. Šiuo tyrimu siekiama ištirti, kokios konceptualiosios metaforos pasitelkiamos moksliniuose baudžiamosios teisės straipsniuose anglų ir lietuvių kalba, kokia šių metaforų kalbinė raiška ir kokių tarpkalbinių skirtumų galima aptikti konceptualizacijos ir kalbinės raiškos lygmenimis. Tyrimas atliktas remiantis konceptualiosios metaforos teorija (žr. Lakoff ir Johnson 1980 / 2003) bei taikant MIP metaforos nustatymo metodiką, sukurtą Pragglejaz grupės bei patobulintą grupės tyrėjų VU universitete Amsterdame (Vrije Universiteit Amsterdam) (Steen et al. 2010). [Iš leidinio]

ENResearch into the use of metaphor across different discourse types has shown that different discourse communities tend to rely on a set of different metaphorical patterns. Studies in political discourse, for example, have suggested that politics is commonly conceptualised metaphorically in terms of WAR and JOURNEY (Lakoff 1991, 1995; Cibulskienė 2006, 2008); business discourse tends to be shaped by metaphors of WAR, SPORTS and HEALTH (Skorczynska Sznajder 2010; Urbonaitė & Šeškauskienė 2007); whereas scientific discourse, which, according to recent studies, is inclined to a very high degree of metaphoricity, is commonly structured by the BUILDING/STRUCTURE and JOURNEY metaphors (Cameron 2003; Šeškauskienė 2008, 2010, Thornbury, 1991). Interestingly, legal discourse has hardly seen a similarly high interest in terms of metaphorical language. The present paper sets out to examine field-specific metaphors in English and Lithuanian research articles on criminal justice and identify the key metaphorical patterns structuring such discourse. The study has been conducted within the framework of the Conceptual Metaphor Theory (see Lakoff & Johnson 1980/2003) and the metaphor identification procedure (MIP) as suggested by the Pragglejaz Group and elaborated by researchers at the Vrije University in Amsterdam (Steen et al. 2010). [From the publication]

ISSN:
2345-0703
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72724
Updated:
2020-08-22 11:08:38
Metrics:
Views: 29
Export: