How dirty is dirty money in English and Lithuanian? Metaphors in EU directives on some criminal matters: a cross-linguistic analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
How dirty is dirty money in English and Lithuanian? Metaphors in EU directives on some criminal matters: a cross-linguistic analysis
Alternative Title:
Angliškai pinigai purvini, o lietuviškai tik nešvarūs? Metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų: gretinamoji analizė
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2016, 3, p. 80-102
Keywords:
LT
Metafora; Teisės diskursas; Vertimas; Anglų kalba.
EN
Metaphor; Legal discourse; Translation; English; Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų, konkrečiai, dėl pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis. Tyrimas grindžiamas šiuolaikine metaforos samprata, kai abstraktesnė sritis aiškinama konkretesne ir tas turinys reiškiamas kalba, konkrečiai, kalbos metaforomis. Šio tyrimo tikslinė sritis – teisė. Tyrimu siekta nustatyti pagrindines ištakų sritis, pasitelkiamas teisei konceptualizuoti. Be to, siekta nustatyti, ar tos pačios metaforos išlaikomos direktyvų vertimuose į lietuvių kalbą. Tyrimui pasitelkta programinė įranga AntConc leido atrinkti pagrindinius žodžius pagal dažnį. Vėliau analizuoti metaforiniai junginiai. Tyrimo rezultatai parodė, kad objekto metafora ir personifikacija vartojama dažniausiai. Šie rezultatai atitinka ankstesniuose tyrimuose nustatytas tendencijas. Kiek netikėta, kad karo metafora buvo itin reta, tačiau gana dažnai direktyvose buvo vartojama metafora galia / kontrolė yra aukštai.Vertime dažniausiai išlaikytos pagrindinės metaforos – objekto metafora ir personifikacija. Įdomu, kad metafora galia / kontrolė yra aukštai vertime į lietuvių kalbą beveik visais atvejais buvo reiškiama kita metafora arba verčiama nemetaforiniu būdu. Atidžiau panagrinėjus metaforas, susijusias su pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis sritimis, paaiškėjo, kad anglų kalboje labai nuosekliai laikomasi pinigų plovimo scenarijaus, lietuvių kalboje jis gerokai fragmentiškesnis. Angliškas terminas traffi cking in human beings ir jo lietuviškas atitikmuo prekyba žmonėmis grindžiami skirtingomis ištakų sritimis. [Iš leidinio]

ENThe paper sets out to examine metaphors in some EU documents on criminal activities. Drawing on contemporary understanding of metaphor, the investigation attempts to identify the main source domains for conceptualising a broadly understood abstract concept of law and to identify linguistic metaphors realising such conceptualisation. It also tackles the problem of translating metaphors into Lithuanian. The results of the study demonstrate preference given to object and person metaphors, which confirms previously identified tendencies of metaphoricity in legal discourse. In addition, the metaphor law/control is up features rather prominently. The latter is also the one that is not preserved in translation: differently from the above metaphors, in Lithuanian it is either rendered non-metaphorically or employing another metaphor. [From the publication]

DOI:
10.15823/zz.2016.19
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62543
Updated:
2018-12-17 14:07:45
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: