Tikėtinas mitas apie Niekį ir Esmą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikėtinas mitas apie Niekį ir Esmą: recenzija
Alternative Title:
A Likely Myth About the Nothing and Isness
In the Journal:
Athena. 2006, Nr. 1, p. 210-214
Recenzuojama knyga: Niekis ir Esmas 2005. (2017) 2 t.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Arvydas Sliogeris; Nothingness; Being.
Keywords:
LT
Niekis ir Esmas.
Summary / Abstract:

LTArvydo Šliogerio dvitomis „Niekis ir Esmas“ (Vilnius: Apostrofa, 2005) recenzijoje įvardijamas kaip iškilus lietuvių filosofijos veikalas, kuriame plėtojama originali niekio ir esmo dialektika. Ši dialektika, anot recenzijos autoriaus, grindžia visą šliogeriškąją tikrovės viziją, kuri konceptualiniame lygmenyje įgyja minimalistinės metafizikos bruožų. Atkreipiamas dėmesys į skirtumą, kurį mąstytojas daro tarp esmo ir būties sąvokų. Atskleidžiamos paralelės tarp Šliogerio filosofavimo būdo ir Herakleito, Platono, Heideggerio, Satre'o bei filosofų poststruktūralistų mąstymo. Teigiama, kad tikrovės vizija, kurią regime Šliogerio veikale ir kuri paties jo autoriaus pateikiama kaip labai tikėtina, bet vis dėlto nepaženklinama metafizinio neklystamumo ženklu, kai kuriais atžvilgiai gali būti palygintina su tikėtinu mitu apie kosmo sąrangą, kurį Platonas pasakoja savo dialoge „Timajas“. Aptariamos kai kurios Šliogerio veikale iškylančios vizualiosios analogijos ir netiesioginės sąsajos su Čiurlionio tapyba, atkreipiamas dėmesys į kūrinio kalbos grožį. „Niekis ir Esmas“ recenzijos autoriaus laikomas fundamentaliausių visų laikų lietuvių filosofijos veikalu. [Iš leidinio]

ENThe two-volume book by Arvydas Šliogeris Niekis ir Esmas (Nothing and Isness) (Vilnius: Apostrofa, 2005) is named in the review as a prominent work of the Lithuanian philosophy where the original dialectics of the nothing and the isness is developed. The dialectics, according to the author of the review, is a foundation of the entire Šliogeris’ vision of reality, which in the conceptual level gains the features of minimalistic metaphysics. The attention is paid to the difference emphasised by the thinker between the definitions of the nothing and the isness. It demonstrates the parallels between the way of philosophy-making by Šliogeris and the way of contemplation of Herakleit, Plato, Heidegger, Satre and the philosophers - poststructuralists. It was stated that the vision of reality seen by us in the work of Šliogeris and presented by the author as a very likely, yet is not marked with a sign of metaphysical impeccability, in some cases can be compared with a likely myth about the cosmos framework explained by Plato in his dialog Timaio. The review discusses some visual analogies and indirect links of the Šliogeris’ work with the paintings of Čiurlionis, and the attention is paid to the beauty of the book language. The author of the review considers Niekis ir Esmas as one of the most fundamental works of the Lithuanian philosophy.

ISSN:
1822-5047; 2538-7294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4936
Updated:
2020-04-18 19:48:16
Metrics:
Views: 61    Downloads: 16
Export: