Klaipėdos krašto šiaurinės dalies nausėdijos XVI-XVIII a. vietovardžiuose ir asmenvardžiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto šiaurinės dalies nausėdijos XVI-XVIII a. vietovardžiuose ir asmenvardžiuose
Alternative Title:
Oikonyms and personal names as a source for determining new settlements in the northern part of the Klaipėda (Memel) region: the 16th to the 18th centuries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2020, t. 41, p. 105-124. Aspects of southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV-XVIII amžiais
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Migracija / Migration; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTTeritorija, kuri 1920–1939 m. buvo žinoma kaip Klaipėdos kraštas, XVI–XVIII a. patyrė kelias gyventojų migracijos bangas, apie kurias tyrėjų jau yra ne kartą rašyta. Svarstydami migracijos klausimus, įvairių sričių mokslininkai, be kitų duomenų, dažnai interpretuoja ir šaltiniuose užfiksuotus asmenvardžius bei vietovardžius. Šiame straipsnyje, remiantis Klaipėdos krašto istorinio vardyno medžiagos duomenimis, tiriamas oikonimų ir asmenvardžių, padarytų iš etimonų, turinčių reikšmę „naujakurys“, paplitimas, raida, etimologija ir šių onimų parinkimo motyvai. Autorė remiasi istorinės onomastikos tyrimo metodais, kuriuos derina su istorinių šaltinių ir genealoginių duomenų analize. Ieškoma savitarpio sąsajų tarp baltiškos kilmės onimų (asmenvardžių ir oikonimų), keliamos hipotezės apie gyventojų migracijos kryptis šiaurinėje tuometinio Klaipėdos valsčiaus dalyje. Straipsnio tikslas – pasiūlyti lingvistinių įžvalgų apie galimas Klaipėdos krašto migracijos tendencijas XVI–XVIII a., kurias vėliau būtų galima tikslinti istoriniuose tyrinėjimuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Onomastika; Migracija; Naujakuriai; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Asmenvardžiai; Vietovardžiai; Personal names; Place-names; Onomastics; Migration; Settlers; Klaipeda region.

ENBetween the 16th and the 18th centuries, the area known from 1920 to 1939 as the Klaipėda region (Memel territory) experienced a variety of migration flows, which have been described by researchers on several occasions. When considering issues of migration, among other data, scholars from different fields often interpret personal and place names found in historical records. Based on the historical onomastics of the Klaipėda region, this article deals with the oikonyms and personal names derived from etymons bearing the meaning ‘new settler’. It examines their distribution, evolution, etymology, and motives behind picking these onymons. The author draws on research methods of historical onomastics, along with an analysis of historical sources and genealogical information. In addition to suggesting mutual links between onyms (personal names and oikonyms) of Baltic origin, the author puts forward hypotheses about the directions of population migration in the northern area of what was then the Memel eldership (Hauptamt Memel). The paper aims to offer linguistic insights into possible migration trends in the Klaipėda region in the 16th to the 18th centuries, which could later be verified by historical research. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v41i0.2215
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93753
Updated:
2022-03-14 19:19:56
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: