Virsmų knyga : vestuvių virsmas, gimties virsmas, mirties virsmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virsmų knyga : vestuvių virsmas, gimties virsmas, mirties virsmas
Publication Data:
Kaunas : Kauno tautinės kultūros centras, 2002.
Pages:
614 p
Notes:
Aut. nurodyti virš. Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Baltų kultūra; Gimimas; Indoeuropiečiai, baltai, lietuviai, kultūra, religija, šeima, šventės; Kalba; Krikštynos; Lietuvių kultūra; Mirtis; Papročiai; Vedybos; Vestuvės; Virsmas; Baltic culture; Birth; Born; Customs; Death; Indo-europeans, the Balts, the Lithuanians, culture, religion, family, festivals; Language; Lithuanian culture; Marriage; Traditions; Transformation; Wedding.
Contents:
Įvadas — Apie esą — Praeitis ir dabartis — Rėdos ratas — Apie žodį: Taisyklės; Pavyzdžiai; Virsmažodžiai; Priebalsių giminystė; Trinarės ir daugiau sistemos — Apie kalbą: Pirmoji interpretacija; Antroji interpretacija — Apie virsmą: Pozityvizmas ir senųjų kultūrų sąmonė; Šeimos papročiai - dorinės kultūros pagrindas; Vestuvės, gimtuvės lydėtuvės – pagrindiniai žmogaus gyvenimo virsmai; Esmės ir formos virsmai; Pagrindiniai virsmo dėsningumai; Virsmai ir induizmas; Virsmai ir sinergija; Virsmas kasdienybėje; Prievartinis virsmas arba netekties išgyvenimas; Sąmoningas virsmas — Vestuvių virsmas — Bendros pastabos — Įvedimas į virsmą: Marti, martas, martavimas; Martavimo grasa ir pavojai; Martavimo taisyklės; Įvardijimas; Šalinimas-pasiruošimas; Piršlybos; Atsisveikinimas ir vidinė rimtis - roma — Vestuvės ir rūtų vainikas: Rūta ir lietuviškumas; Rūtų vainikas ir kūno branda; Vainikas ir jaunos nerūpestingos dienos; Rūtos ir skaista — Virsmo viršūnė: Marčios marinimas; Tyla ir tiltas. Tiltininkai; Velnias ir lino kančia; Marti, martas ir martys; Pirmosios nakties išbandymai; Dainos ir sutuoktinių sugultuvės; Velnias ir kasos; Atskyrimas – vienuma; Grasa ir apsauga — Išvedimas iš virsmo: Nuotakos nugaubimas; Gyvasis vanduo – prisikėlimas; Tekėjimo žadinimas; Senos formos naikinimas; Marčios, laumės ir raganos; Martas, bubilas ir aitvaras; Kasos ir nuometas; Anyta ir marčios anavimas; Vedys ir vedimas. Susidorojimas; Seserystė ir mergystė; Moterystė ir mergystė — Literatūros sąrašas (įžangai ir vestuvių virsmui) —Gimties virsmas — Bendros pastabos — Įvedimas į virsmą: Vaikų laukimas ir naujos gyvybės pradėjimas; Tėvų dalis kūdikio prigimtyje; Atsisveikinimas ir vidinė rimtis – roma — Virsmo viršūnė: Pribuvėja ir pasiruošimas; Sutikimas ir pasveikinimas; Išėjimas iš įsčių. Gaubimas ir vienuma; Grasa ir apsauga; Viešosios prausynos - senasis krikštas; Kūdikių krikšto kilmė; Įvardijimas; Krikšto tėvai ir krikštatėvystė; Tiltas ir tyla; Senos formos naikinimas; Krikštynos ir virsmo ženklas — Išvedimas iš virsmo: Įvedybos; Žadinimas - anavimas. Žindymas; Nujunkymas; Atžindas; Kaukas; Pabaigos vietoje - gimdyti ar radinti — Literatūros sąrašas (gimties virsmui) — Mirties virsmas — Bendros pastabos — Įvedimas į virsmą: Pasiruošimas mirčiai – nokinimas; Atsisveikinimas ir vidinė rimtis – roma; Įvardijimas — Virsmo viršūnė: Grasa ir apsauga; Nulio taškas. Tyla ir mirusiojo gaubimas; Tyla ir tiltininkai; Gyvasis vanduo ir senos formos naikinimas; Virsmo ženklas; Vėlė ir skaistykla; Grasos įsikūnijimas. Velionis ir velnias; Pagalba įstrigusiems — Išvedimas iš virsmo: Žadinimas ir anavimas. Raudos; Nujunkymas. Mirusiųjų paminėjimai; Sąmoningumas mirtyje — Literatūros sąrašas (mirties virsmui) — Sutrumpinimai — Užsklanda — Vardų rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Lietuviai / Lithuanians; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga - tai pastanga naujai pažvelgti į mūsų protėvių senovinę kultūrą, aprėpti ją kaip visumą. Įvade kalbama apie esmės ir prasmės sąvokas mūsų savimonėje, taip pat apie žodį ir kalbą, nes tyrinėjimuose visų pirma remiamasi būtent lietuvišku žodžiu, antroje vietoje paliekant palyginimus su kitomis kultūromis. Tai bandymas suvokti savąją kultūrą iš savęs. Esminė sąvoka čia yra virsmo samprata. Gimties virsmas, mirties virsmas ir vestuvių virsmas - tai vyksmai, kurių dar niekam nepavyko išvengti. Knygoje žmogaus virsmai yra lyginami su virsmais gamtoje, tuo būdu bandant atskleisti universaliąją virsmo gelmę, svarbią ir šiuolaikiniam žmogui.

ISBN:
9955931612
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23886
Updated:
2022-12-02 14:29:27
Metrics:
Views: 54
Export: