Mė(lynojo)nulio lingvistika : Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mė(lynojo)nulio lingvistika: Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje
Alternative Title:
  • Mėnulio lingvistika
  • Mėlynojo nulio lingvistika
  • Mė(lynojo) nulio lingvistika
  • Linguistics of the [b]lunar zero in the poetry of Vladas Braziūnas and Sigitas Geda
Publication Data:
Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2007].
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lingvistinė sistema; Lingvistiniai poezijos principai ir modeliai.; Meninis tekstas; Poezija / Poetry.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta tyrinėjantiems tarpdisciplininius ryšius (literatūra, kalba, Lietuvos kultūros istorija) bei studijuojantiems humanitarinius mokslus. Knygos atskleidžiamas dviejų poetų - Vlado Braziūno ir Sigito Gedos - dialogas, kuriantis ypatingą poetinę gramatiką. Pirmojoje knygos dalyje – „Elementai“ – pagrindinis autoriaus dėmesys kreipiamas į esminius kalbinės sistemos elementus (alfabetą, giminės, linksnio kategorijas, kalbos dalis, supersegmentus) ir jų analizę Antrojoje dalyje – „Morfologinė perskaida ir rekonstrukcija“ – pagrindinis dėmesys skiriamas morfologiniams ir etimologiniams minėtų autorių poezijos tyrimams. Trečiojoje, paskutiniojoje, dalyje – „Polilingvizmas“, – pasitelkiant lyginamąją lingvistiką, aptariama viena iš daugiakalbystės, kurios ištakos neva esančios Biblijoje, atmainų. Ši solidi monografija – ne tik lingvistinis tyrimas, bet ir netikėtų kultūrinių asociacijų atvertis.

ENThe monograph is intended for those studying interdisciplinary relations (literature, language, the history of Lithuanian culture) and humane sciences. The book reveals the dialogue between two poets – Vladas Braziūnas and Sigitas Geda, creating a special poetical grammar. In the first part of the book, i. e. “Elementai“, the main author’s attention is drawn to the essential elements of the language system (the alphabet, the categories of gender and case, parts of speech and supersegments) and their analysis. In the second part, i. e. “Morfologinė Perskaida ir Rekonstrukcija“ the main attention is dedicated to the morphological and etymological studies of the poetry of the said poets. In the third, i. e. the last part of the monograph – “Polilingvizmas“, by employing the comparative linguistics, one of the types of multilingualism, the origins of which are allegedly found in the Bible, is discussed. The solid monograph is not only a linguistic study, but also the unclosing of unexpected cultural associations.

ISBN:
9789955231196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13475
Updated:
2016-09-25 14:13:57
Metrics:
Views: 22
Export: