Ar Frydrichas Vilhelmas Hakas - vadinamojo Prahos rankraštinio žodyno autorius?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar Frydrichas Vilhelmas Hakas - vadinamojo Prahos rankraštinio žodyno autorius?
Alternative Title:
Is Friedrich Wilhelm Haack the author of the so-called Prague manuscript dictionary?
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 71, p. 292-317
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vadinamojo Prahos rankraštinio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno (XVIII amžiaus pirmoji pusė), kurį Ilja Lemeškinas prieš kelerius metus rado Čekijos Respublikos Nacionalinėje bibliotekoje (NK ČR: XVI.F.30), autorystės problema. Straipsnio tikslas - nustatyti, ar leksikografas ir Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas Frydrichas Vilhelmas Hakas (Friedrich Wilhelm Haack, 1707-1754) galėjo būti šio žodyno autorius. Kelti tokią prielaidą leidžia rankraščio pradžioje įrašyta proveniencija, kurioje teigiama: „Auctor Hacke“. Siekiant atsakyti į minėtąjį klausimą, straipsnyje svarstoma, ar rankraščio donacijos įraše minimas „Hacke“ gali būti identifikuojamas su Frydrichu Vilhelmu Haku, taip pat aptariamas žodyno teksto pobūdis ir trumpai apžvelgiamas santykis su kitais XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštiniais vokiečių-lietuvių kalbų žodynais, remiantis Vokietijos archyvuose rastais Hako autografais jo rašysena lyginama su Prahos žodyno perrašytojo. [Iš leidinio]

ENThe issue of authorship of the so-called Prague manuscript German-Lithuanian Dictionary (first half of the 18th century) which was found by Ilya Lemeshkin in the National Library of the Czech Republic few years ago (NK CR: XVI.F.30) is analysed in the article. The aim of the article is to investigate if the lexicographer and Evangelical Lutheran priest of Lithuania Minor Friedrich Wilhelm Haack (1707-1754) could be the author of the dictionary. Such an assumption is preconditioned due to the provenience at the beginning of the manuscript which states ‘Auctor Hacke’. In order to answer this question the article discusses if the ‘Hacke’ mentioned in the donation inscription could be identified with Friedrich Wilhelm Haack; also the character of dictionary text is examined and the relation to other manuscript German-Lithuanian dictionaries of Lithuania Minor is briefly reviewed; based on Haack’s autographs found in German archives his handwriting is compared to the handwriting of the rewriter of the Prague Dictionary. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59079
Updated:
2018-12-17 13:53:07
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: