Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamas Prahos rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamas Prahos rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas
Alternative Title:
Manuscript German-Lithuanian dictionary of Prague, supposedly authored by Friedrich Wilhelm Haack
In the Book:
Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai / sudarė Grasilda Blažienė, Nadežda Morozova, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. p. 31-58. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai ; 3)
Keywords:
LT
Halle; J. V. Zlobicki; Knygos paveldas; L. Getler; Lietuvių leksikografija; Rankraščių paveldas; Raštijos paminklas; Rytų Prūsija [East Prussia]; S. Baumgartenas; S. J. Baumgarten; W. F. Haack; W. F. Haackas; Žodynas.
EN
Book heritage; Dictionary; Eastern Prussia; Halle; J. V. Zlobicki; L. Getler; Lithuanian lexicography; Manuscript heritage; S. Baumgarten; S. J. Baumgarten; W. F. Haack.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą pristatomas XVIII a. trečiojo–ketvirtojo dešimtmečio rankraštinis Rytų Prūsijos leksikografinis darbas. Kartu su Krausės žodynu, Richterio (arba Klaipėdiškių) žodynu ir Clavis Germanico-Lithvana jis sudaro tą pačią Mažosios Lietuvos vokiečių-lietuvių kalbų žodyno nuorašų grupę, o ypač glaudus tekstologinis ryšys kol kas pastebimas tarp jo ir Krausės žodyno. Pastarasis laikytinas Prahos žodyno nuorašu, kuris šiek tiek papildo ir, deja, nevisada tiksliai laikosi originalo. Krauzės žodyno leksikos ištekliai (pažymėti sutrumpinimu Q) figūruoja Didžiajame lietuvių kalbos žodyne, nors, palyginti su originalu, būtų prasminga remtis autentiškesne Prahos žodyno medžiaga. Ši aplinkybė kartu su poreikiu išsamiau tirti anksčiau apibūdintą Mažosios Lietuvos žodyno nuorašų šeimą, skatina prioritetinį Prahos žodyno rengimą spaudai. Dėl to Krausės žodyno vietą „Publikuotinų raštijos paminklų“ sąraše užėmė Prahos Klementinume saugomas kodeksas. Straipsnyje gvildenamos leksikografinio paminklo atradimo aplinkybės ir jo vieta XIX a. čekų lituanistikoje, pateikiamas bendras archeografinis žodyno aprašas.

ENThe article introduces into scientific circulation and presents, in greater archeographical detail, a lexicographical monument - a manuscript of the German-Lithuanian dictionary, which was supposedly written by F. W. Haack. Based on the watermark and provenience analysis, the dictionary has been dated 1720s. Clearly, it is related more closely to the similar dictionary by Krause, which is considered to be a facsimile of the Prague dictionary. The article furthermore addresses the place of this Lituanistics monument in the Czech Baltic studies of the 19th century. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44031
Updated:
2014-01-30 16:58:31
Metrics:
Views: 9
Export: