Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti
Alternative Title:
Identity policy for ethnic conflict regulation
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2018.
Pages:
193 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė atnaujintam leidimui — Pratarmė — Šiuolaikinės nacionalizmo ir etniškumo studijos — Etniškumo teorijos — Primordialistai — Etnosimbolistai — Instrumentalistai — Ekologinės etniškumo teorijos — Sociobiologinė etniškumo teorija — Etniškumo teorijų vertinimas — Nacionalizmo ir nacijų kilmės teorijos — Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalizmo ir etniškumo studijos — Etnopolitiniai reiškiniai ir procesai — Sąvokų apibrėžimai — Tipologija — Simboliai ir politika — Etninės politinės organizacijos ir valstybių etninė politika — Etniškumas ir politiniai procesai — Valstybės ir etniniai procesai — Periodizacija — Etniškumo įtaka politikai ir etninė politika — Galutinės etninės tapatybės priežastys — Tarpinės etninės tapatybės priežastys — Integruotas priežastinis psichikos modelis — Giminystės atpažinimo mechanizmai — Giminystės atpažinimas ir etniškumas — Funkcinis etninės tapatybės aiškinimas — Individualios etninės tapatybės formavimasis — Etnogenezė (naujų etninių darinių atsiradimas) — Etninė tapatybė ir civilizacijos raida — Istoriniai etninės identifikacijos procesai — Hegemoninė slinktis tarptautinėje sistemoje — Migracijos įtaka etninių tapatybių kaitai — Etninių konfliktų reguliavimas — Etninių konfliktų reguliavimo strategijos — Etninių skirtumų naikinimo strategija — Genocidas — Ruanda ir Burundis — Etninis valymas ir (ar) deportacija — Etninės deportacijos pokario komunistinėje Lenkijoje — Asimiliacija — Prancūzija — Integracija ir Akultūracija — Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė — Atsiskyrimas — Čekoslovakijos suirimas — Etninių skirtumų valdymo strategija — Prievartinė kontrolė — Kosovas — Funkcinė etninių mažumų autonomija Slovėnijoje ir Vengrijoje — Teritorinė autonomija — Teritorinė savivalda Ispanijoje — Galių pasidalijimas (Konsocionalizmas) —Konsocionalizmas Belgijoje — Konsocionalizmas Kanadoje — Etninių konfliktų reguliavimo metodų efektyvumas — Normatyviniai nacionalizmo ir etniškumo vertinimai — Baigiamosios mintys: apibendrinimas — Išnašos.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu siekiama: 1) kaip galima tiksliau aprašyti nagrinėjamą objektą – etniškumo ir politikos sąveiką, 2) apibrėžti pagrindines etnopolitinius procesus apibūdinančias sąvokas, 3) sukurti adekvačią etnopolitikos veikėjų ir etnopolitinių procesų tipologiją, 4) nustatyti etnopolitinių reiškinių istorinę periodizaciją, nustatyti tarpines ir galutines etninės mobilizacijos ir etninių konfliktų priežastis, 5) paaiškinti politikos įtaką, formuojantis individualiai etninei tapatybei bei atsirandant naujoms etninėms grupėms, 6) paaiškinti etninių ir politikos procesų sąveiką praeityje, 7) pateikti etninių konfliktų reguliavimo metodus ir nustatyti aplinkybes, kuriose jų taikymas būtų tinkamiausias. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Tapatybės politika; Etninis konfliktas; Konflikto valdymas; Etninės grupės; Nacionaliniai santykiai; Politika; Identity policy; Ethnic conflics; Conflict management; Ethnic Groups; National relations; Politics.

ENThe given monograph aims at building a bridge between the theoretical studies and the policy of ethnicity. Although this paper is primarily targeted at academic community, it should also be expedient to the readers involved in the legislation, administration of culture, education and ethnic relations. As any theoretical attempt to understand a phenomenon, this study, first of all, seeks to describe the object – the interplay between ethnicity and politics – as precisely as possible. To achieve that, it is necessary to define the concepts and terms relating to the ethnic processes. Correct periodization and typology of the phenomena under investigation are also endeavoured. Furthermore, the book makes an effort to clarify the proximate and ultimate causes of ethnic mobilisation and the conflict alongside with the development of individual ethnic identity and ethnogenesis with a view of explaining the influence of political factors. Finally, the study adds to the understanding of the most appropriate methods for ethnic conflict regulation under the identified conditions. [From the publication]

ISBN:
9786098074819
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58071
Updated:
2022-10-17 15:06:51
Metrics:
Views: 90    Downloads: 6
Export: