Suvaldyti chaosą : bandymas naujai tirti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą
Alternative Title:
An attempt to research anew the cartulary (kslega danin) of Grand Duke Casimir of Lithuania
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2008, t. 1, p. 115-173
Notes:
Priedai : p. 138-172. Reikšminiai žodžiai: Kazimiero Suteikčių knyga; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Kanceliarija; Lietuvos Metrika; Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogáilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Šaltinių tyrimai; Lithuanian Metrica; Cartulary.
Keywords:
LT
Kanceliarija; Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jog?ilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Kazimiero Suteikčių knyga; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Istorijos šaltiniai; Šaltinių tyrimai; Teisės istorija / History of law.
EN
Cartulary; Lithuanian Metrica.
Summary / Abstract:

LTLietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Suteikčių knyga išskirtinė dėl dviejų aplinkybių. Pirma, ši knyga yra seniausia Lietuvos Metrikos (LM) knyga, tad jos tyrimai gali padėti nušviesti svarbiausio LDK istorijos šaltinių klodo – LM – atsiradimą, formavimąsi ir LDK kanceliarijos raidą. Antra, joje fiksuoti platūs bajorų ir jų valdų vardynai duoda unikalią galimybę tirti LDK kunigaikščių ir bajorų giminių genealogijos bei jų žemėvaldos formavimosi aplinkybes, ypač kad tokio pobūdžio žinių iš XV a. vidurio apskritai nedaug. Tačiau šaltinio sandara yra paini, todėl juo naudotis sudėtinga. Beveik visa medžiaga – trumpi, chronologiškai nenuoseklūs įrašai, kuriuos vieną nuo kito ne visada lengva atskirti. Taigi, tai savotiškas informacinis chaosas. Istorikai dažniausiai išplėšia jiems reikalingą informaciją iš konteksto ir menkai domisi, kiek ji yra nepriklausoma. Kita vertus, beveik neįmanoma tiksliai nurodyti šaltinių. Norint išspręsti šias problemas, neužtenka vien publikuoti šaltinį ir pasirūpinti informaciniu aparatu. Dar būtina iš šaltinio visumos išskirti savarankiškas jo dalis. Straipsnio tikslas – pateikti metodą, leidžiantį skaidyti Sutarčių knygos informaciją negriaunant šaltinio vientisumo; pagal galimybes datuoti paskiras teksto sudedamąsias dalis; remiantis nauju tyrimo metodu, dar kartą pabandyti apibūdinti Sutarčių knygos formavimosi ypatybes. Apskritai, knyga ne natūraliai susiklostęs, o sąmoningai surinktas ir redaguotas šaltinis. Autorius bando knygoje teikiamą medžiagą skaidyti į spėjamuosius aktus, lokalizuoti ir datuoti (2-asis priedas).

ENAn exceptional interest of the cartulary of Grand Duke Casimir of Lithuania is due to two circumstances. First, this book which is included into the complex of sources, known as the Lithuanian Metrica, is the oldest one belonging to the chancery of the Grand Duchy of Lithuania (henceforth GDL). Second, Grand Duke Casimir's cartulary is the most important source for studying the nobility of the GDL in the mid-fifteenth century, presenting an extensive list of dukes, noblemen and their domains. Unfortunately, the use of this source is rather restricted owing to its peculiar structure. The cartulary consists not of charter texts themselves, as given to noblemen of the GDL, but of inscriptions resembling summaries of charters. It is usually very difficult to distinguish one from another. Besides, they are presented in the sources without regard to chronological sequence. The main aim of the article is to present the method of dividing information used in the cartulary. The essence of the method involves the reconstruction of the methods used by scribes in shaping the cartulary. This might be possible assuming that the inscriptions in the cartulary correspond to the parts of the formula for charters (dispositio and eschatocol). In addition to the above mentioned formulaic parts of charters, the cartulary presents a lot of topographical rubrics of an editorial nature. They indicate that editors of literary sources grouped inscriptions according to the regions of the GDL. Taking into consideration these two circumstances the text of cartulary is divided into 812 hypothetical acts which are dated and localized in an approximate way. [From the publication]

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20053
Updated:
2022-03-12 15:07:23
Metrics:
Views: 31    Downloads: 18
Export: