Daiktavardžio ir jo gramatinių formų vartojimo dažnis lietuvių kalbos stiliuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžio ir jo gramatinių formų vartojimo dažnis lietuvių kalbos stiliuose
Alternative Title:
Usage of the noun and its grammatical forms in Lithuanian language styles
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Žodžio kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis dažniniais lietuvių kalbos skirtingų stilių žodynais, aptariamas daiktavardžio gramatinių formų vartojimas tekstuose. Aiškinamos dažnesnio formų vartojimo priežastys. Pateikiamos išvados: 1. Visų stilių tekstuose dažniausiai vartojama kalbos dalis – daiktavardis. Beletristikoje daiktavardžių gerokai mažiau nei dalykiniuose ar moksliniuose stilių tekstuose, o publicistikos tekstai šiuo požiūriu užima tarsi tarpinę padėtį. 2. Visų stilių žodyno įvairovę daugiausia lemia daiktavardis ir veiksmažodis. 3. Tekstams, kurie teikia faktinę informaciją, būdingas dažnesnis daiktavardžių ir būdvardžių vartojimas, o tuose tekstuose, kurių kalba vaizdingesnė, emocingesnė, vartojama daugiau veiksmažodžių, prieveiksmių, įvardžių, dalelyčių, prielinksnių. 4. Lyginamų stilių tekstuose vyriškosios giminės daiktavardžių formos vartojamos dažniau nei moteriškosios, be to, giminės formų vartojimas nuo stiliaus nepriklauso. 5. Visų stilių tekstuose vienaskaitos formos vartojamos dažniau už daugiskaitos. 6. Lyginamų stilių tekstuose daiktavardžių linksniai pagal vartojimo dažnį pasiskirsto į pagrindinę (kilmininko, vardininko, galininko) ir periferinę (vietininko, įnagininko ir naudininko) grupes. Šios grupės sutampa su linksnių sistemos struktūrine klasifikacija. 7. Visų kalbos dalių ir daiktavardžio gramatinių formų vartojimo požiūriu moksliniai ir dalykiniai tekstai yra artimiausi, nuo jų labiausiai nutolusi beletristika, o publicistika užima tarpinę padėtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gramatinės formos; Dažnumas; Tekstynų lingvistika; Lingvistinė statistika; Funkciniai stiliai; Daiktavardis; Būdvardis; Skaitvardis; Įvardis; Giminė; Skaičius; Linksnis; Laipsnis; Įvardžiuotinė forma.

ENThe article discusses the use of a noun and its grammatical forms in the texts of different styles. It explains more frequently used forms and the reasons why they are used. Thus it is concluded, that: 1. Noun is the most frequently used part of the language in the texts of any style. Fiction uses fewer nouns, that non-fiction or scientific texts. 2. The variety of any style of vocabulary is mostly determined by a noun and a verb. 3. The texts that provide more factual information tend to use more nouns and adjectives, and the texts that are more elaborate in their vocabulary use more verbs, adverbs, pronouns, particles, prepositions. 4. The texts compared in this study use more masculine nouns than feminine ones. And the use of genders does not depend on a style. 5. The singular forms are used more often than plural in all the texts. 6. In the compared texts of different styles the cases of a noun can be divided according to the frequency of their use into the main group (genitive, nominative, accusative) and periphery (locative, ablative, dative). These groups coincide with the structural classification of the declension system. 7. From a perspective of the use of discussed grammar forms, scientific and formal texts are most closely related, fiction is most distant part, and media occupies middle ground.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62
Updated:
2014-12-29 16:02:23
Metrics:
Views: 68
Export: