Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologiniai aspektai (profesijos mokytojų atvejis) = Methodological guidelines for assessment of non-formal and informal learning achievements (the case of profession teachers)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologiniai aspektai (profesijos mokytojų atvejis) =: Methodological guidelines for assessment of non-formal and informal learning achievements (the case of profession teachers)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 9, p. 61-80
Keywords:
LT
Mokymasis; Kompetencija; Mokymosi pasiekimų vertinimas.
EN
Learning; Competency; Assessment of learning achievements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai ir prielaidos Lietuvos profesijos mokytojų rengimo kontekste. Ieškoma atsakymų į klausimą, kaip įvertinti profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas, siekiant individualizuoti profesijos mokytojų didaktinio pasirengimo procesą. Rezultatai atskleidė, kad profesijos mokytojai didaktines kompetencijas įgyja tiek mokydamiesi, tiek ir pedagoginės veiklos metu. Jų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimas ir pripažinimas yra prioritetinė, tačiau dar netaikoma veikla tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Nurodoma, kad tokia vertinimo sistema būtų naudinga skatinant mokytojų tobulėjimą ir pateikiami kai kurie metodologiniai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo orientyrai. Teigiama, kad profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktiniai pasiekimai gali būti vertinami ir pripažįstami, kai parengtas profesijos standartas sudarytas iš objektyviųjų mokymosi rezultatų (kompetencijų), neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologijai ir metodikai yra specialiai parengti vertintojai (turintys didaktinę kvalifikaciją ir vertintojo kvalifikaciją), akredituotos vertinimo institucijos, modulinės studijų programos ir reglamentuojanti teisinė bazė. Šiuo metu daugelio iš šių komponentų dar trūksta. Straipsnyje išskirtos trys vertinimą atliekančių asmenų grupės: profesijos mokytojas, mentorius ir vertintojas ir pagrįsta būtinybė apibrėžti reikalavimus šių asmenų pasirengimui dalyvauti vertinimo etape.

ENThe article generalises on demands and preconditions for assessment and acknowledgement of nonformal and informal learning achievements in the context of training of profession teachers in Lithuania; it is aimed to answer the questions how to assess knowledge, abilities and value attitudes gained by profession teachers via the method of non-formal and informal learning in order to individualise the process of didactic preparation of teachers; also, a number of methodological guidelines for assessment of non-formal and informal learning achievements are presented for a discussion. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14383
Updated:
2018-12-17 12:00:26
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: