Šventės ir bendradarbių kultūra Vilniuje bei jo apylinkėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventės ir bendradarbių kultūra Vilniuje bei jo apylinkėse
Alternative Title:
Celebrations and co-workers’ culture in Vilnius and its environs
In the Journal:
Res humanitariae. 2019, t. 25, p. 77-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šventė ar jos proga; Vieta; Organizacijos kultūra; Vilnius ir jo apylinkės; Celebration or its occasion; Place; Organizational culture; Vilnius and its environs.
Keywords:
LT
Organizacijos kultūra; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Vieta.
EN
and its environs; Celebration or its occasion; Organizational culture; Place.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje diachroniškai aptariamos švenčių šventimo bendradarbių aplinkoje sąsajos su organizacijos vieta. Remiantis lauko tyrimais, analizuojami bendradarbių susibūrimai švenčių progomis, organizacijos vietos, kaip pačios organizacijos vidinės ir ją supančios išorinės, t. y. lokalios, nacionalinės kultūros, įtaka jų pasireiškimui. Analizei pasirinktos dvi tradicinės ir dvi modernios šventės, kurių šventimo formaliais ir neformaliais kanalais įpročiai lyginami tarp sostinės ir jos apylinkių bendradarbių. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the organization of festive celebrations in co-workers’ environment. Based on field studies, co-workers’ gathered on the occasion of the holidays, the organization’s place, both internal organization itself and its surrounding external – local, national culture, the influence on their manifestation. Two traditional and two modern holidays are being analysed, where the habits of celebrations, formal and informal channels are compared between the city and its environs co-workers’. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v25i0.1975
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83922
Updated:
2020-04-19 17:49:13
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: