Visuomenės nuomonės veikimo sąlygos sovietinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės nuomonės veikimo sąlygos sovietinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Conditions of public opinion action in Soviet Lithuania
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2007, t. 19, p. 124-138
Keywords:
LT
Visuomenės nuomonė; Sovietmetis; Kultūrinis elitas sovietmečiu.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje dėl istorinių aplinkybių viešumo ir visuomeniškumo terminų reikšmės išsiskyrė. Todėl visuomeniškai svarbūs dalykai žmonių sąmonėje nesisiejo su viešumu. Tai palengvino visuomeninės erdvės, kaip viešosios erdvės pakaitalo, susiformavimą tarpinėje erdvėje - sovietinės visuomenės saviorganizacijos lygmeniu. Visuomeninėje erdvėje funkcionavo į viešumą nepatenkantys diskursai, priešiški sovietinei sistemai. Ją sudarė neformalūs žmonių grupių, kurias siejo neformalūs komunikaciniai ryšiai, tinklas. Viešoji sfera, nors ir itin kontroliuojama režimo, vis dėlto išliko tautą vienijančių diskursų reiškimosi vieta. Todėl kultūrinis elitas, veikęs ir viešumoje, ir visuomeninėje erdvėje, galėjo formuoti ir skleisti visuomenės nuomonę. Skirtingi visuomenės nuomonės elementai sklido viešumoje (atvirai ir užkoduotai) ir visuomeninėje erdvėje. Norint išlikti vientisai ir kartu nepriklausomai nuo režimo, jos raiškai buvo būtinos abi sritys ir jose veikiantys veikėjai - kultūrinio elito nariai. Toks veikimas kultūrino elito narius dar labiau įtraukė į sovietinę sistemą, socialiai ir psichologiškai. Šitokios veikimo sąlygos suformavo ir du - viešąjį bei visuomeninį - viešosios nuomonės mitologinius lygmenis, o tai turėjo įtakos dvigubos sąmonės įsigalėjimui tarp kultūrinio elito.

ENDue to historical circumstances, the meaning of terms “publicity” and “sociability” disassociated in Lithuania. Thus socially important issues did not associated with publicity in consciousness of people. This facilitated the formation of social space, as a replacement of public space, in a medium, i.e. self-organisation level of soviet society. Social space hosted non-public discourses opposite to soviet system. It consisted of a network of informal groups of people, connected by informal communication links. Public space, also strictly controlled by the regimen, remains the place of discussions that consolidated the People. Therefore, cultural elite, which acted in both, public and social spaces, might form and distribute public opinion. Different elements of public opinion were distributed (freely and in coded manner) in public and social areas. Aiming to keep the integrity and remain independent from regimen, the public opinion should use both spaces and actors – members of cultural elite. In results of such activities, cultural elite became even more integrated in soviet system socially and psychologically. Such conditions formed two mythological levels of public opinion, public and social, and this influenced the development of double consciousness among cultural elite.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16830
Updated:
2018-12-20 23:14:10
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: