Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
151 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Lietuvos policijos akademija, 1995. Bibliografija.
Other Editions:
Habil. darbo santrauka: Principal provisions of criminal legislation and their implementation in the new criminal code of Lithuania. Vilnius : University of Vilnius, 1995. 21 p
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojami naujo Baudžiamojo kodekso koncepcijos klausimai, analizuojama 1961 m. BK koncepcija ir jos įtaka baudžiamajai politikai, bei pateikiami samprotavimai bei pasiūlymai dėl naujo BK konceptualių nuostatų. Darbe daug dėmesio skiriama nusikaltimo sampratos problemai. Siūlomi bendriausi šios problemos sprendimo principai naujame BK. Tyrinėjama baudžiamosios atsakomybės pagrindų problema. Kritikuojamos BK nuostatos, kuriose formuluojant baudžiamosios atsakomybės pagrindus akcentuojama kaltė, o apie nusikaltimo sudėtį net neužsimenama. Siūlomi problemos sprendimo būdai. Nagrinėjamos nusikaltimo sudėties problemos bei kaltės formos, įtvirtintos 1961 m. BK. Siūlomos kaltės formų įstatyminės formuluotės naujam BK. Daug dėmesio skiriama bausmės tikslų, bausmių rūšių bei bausmių skyrimo problemai. Pateikiama bausmių sistema, naudojant palyginimo metodą, formuluojamos bausmių skyrimo taisyklės, skirtos naujam BK. Analizuojami nusikalstamų veikų daugeto klausimai. Analizuojamos 1961 m. BK formuluotės ir jų įtaka teismų sprendimams bei padarytų nusikaltimų kvalifikavimui. Siūlomos bausmių skyrimo, padarius kelis nusikaltimus, nuostatos. Darbo priede pateikiamos naujam BK autoriaus siūlomos baudžiamųjų įstatymų nuostatos. [Iš leidinio]

ENIn this dissertation, conceptual issues concerning the new Penal Code, the concept of the 1961 Penal Code and the influence it has on criminal policy, the reasoning behind the conceptual regulations and suggestions concerning them are analysed. A lot of attention is devoted to the problems of crime. Suggestions are made for the mutual solution of these problems in the new PC. The main problem of criminal liability is examined, the laws of the PC that base criminal liability on guilt is criticised and crime is not even mentioned. Methods of solving the problems are suggested. The problems of corpus delicti and forms of guilt which are consolidated in the 1961 PC. A lot of attention is given to the aims of punishment, forms of punishment and the problems of imposing them. A punishment system based on comparative method of forming rules for the imposition of punishment with respect to the new PC. The 1961 PC formulae and their influence on court decisions and for the qualification of crimes are analysed. Laws governing the imposition of punishment in the event that several crimes are committed. The annex to the work contains the author’s recommendations concerning the criminal regulation laws of the new PC.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11585
Updated:
2022-01-05 20:07:18
Metrics:
Views: 51
Export: