SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė
Alternative Title:
SOLO taxonomy as instrument for student essay evaluation
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 22, p. 65-75
Keywords:
LT
SOLO taksonomija; Bloomo taksonomija; Naujoji taksonomija; Mokinių rašiniai; Vertinimas.; Vertinimas.
EN
SOLO taxonomy; Bloom’s taxonomy; New taxonomy; Student essays; Evaluation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė. Aptariamos Bloomo ir Naujoji taksonomijos, nurodomas SOLO ir Bloomo, SOLO ir Naujosios taksonomijų sąryšingumas. Atskleidžiami SOLO taksonomijos lygmenys, pateikiama kiekvieną jų iliustruojančių pavyzdžių iš mokinių rašinių, taip pagrindžiant SOLO taksonomijos naudojimo galimybę tiems rašiniams vertinti. SOLO taksonomija atskleidžia, kaip gerai išmokstamas ar suprantamas koks nors dalykas, o ne kiek to dalyko medžiagos įsimenama. Ji lengvai pritaikoma įvairioms vertinimo ir įvertinimo reikmėms, nes ji neatskiria žinių nuo intelektinių gebėjimų, t. y., nuo kognityvinių procesų, kurie vyksta naudojant tas žinias. SOLO taksonomija, naudojama kaip hierarchinis modelis mokinių pasiekimams matuoti įvairiose srityse, galėtų būti tinkama įvertinti ir lietuvių kalbos rašiniams, nes ji integruoja teksto turinį ir struktūrą, lengvai keičiama pritaikant brandos egzamino reikmėms, t. y. prireikus išskiriant daugiau lygių, siejasi su Bloomo taksonomija, kuria remiantis kurtos bendrojo ugdymo programos, ir su šiuo metu Lietuvoje aktualia Naująja taksonomija, remiasi empiriniais tyrimais, kurie sudaro galimybę koreguoti pačią taksonomiją, atsižvelgiant į realią mokymo(si) situaciją. Pateikiami mokinių rašinių pavyzdžiai rodo, kad SOLO taksonomiją pritaikyti rašinių turiniui ir struktūrai vertinti nėra sunku, tačiau teksto vertinimo specialistai turėtų nustatyti, ar reikia mokinių rašinių vertinimui ir įvertinimui tarpinių SOLO taksonomijos lygmenų. SOLO taksonomija, pasižyminti imanentiniais dėsningumais, galėtų paskatinti holistinį požiūrį ir į ugdymo procesą.

ENThis article analyses the problem of the student essay evaluation, which currently is very topical in Lithuania. Tithe starting point for the article is the analysis of the student essays written during the state final examination of the Lithuanian (native) language 2008. It reveals the difficulties encountered when evaluating reasoning essays and interpretations of extracts from literary writings, with particular focus on the evaluation of the essay content and structure. The article centres on the question if the SOLO taxonomy is a suitable instrument for the evaluation of student essays and aims at presenting SOLO as a possible essay evaluation instrument. The subject of the study is the SOLO taxonomy in respect of the essay evaluation. The simulation and the analysis of the academic literature and research were chosen as study methods. The article also discusses Bloom's taxonomy and the New taxonomy as well as presents the interconnection of the SOLO taxonomy and Bloom's taxonomy. It also lists the levels of the SOLO taxonomy along with their corresponding examples from the student essays, which proves the suitability of the SOLO taxonomy for the evaluation of those essays. The conclusion stresses the potential of the SOLO taxonomy for the encouragement of a holistic attitude towards the process of education. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20441
Updated:
2018-12-17 12:26:18
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: