Socialinių pedagogų požiūris į komandinę veiklą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų požiūris į komandinę veiklą mokykloje
Alternative Title:
Social educator’s attitude to team activity in school
In the Journal:
Pedagogika . 2014, 114, p. 74-84
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Socialinis pedagogas; Socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas; Komandinė veikla mokykloje
EN
Social pedagogue; Social educator; Social-pedagogical services; Teamwork in school
Summary / Abstract:

LTSocialiniai pedagogai, teikdami socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams bei organizuodami socialinį ugdymą mokyklose, geriausių rezultatų pasiekia veikdami kartu su komanda, kurią sudaro reikiamos srities specialistai, turintys tinkamų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ir galintys lanksčiai reaguoti į kintančius mokinių poreikius bei konkrečią situaciją. Tokios komandos kūrimo iniciatoriaus vaidmuo paprastai mokyklose tenka socialiniam pedagogui. Straipsnyje siekiama atskleisti socialinių pedagogų nuostatas į komandinę veiklą mokykloje. Straipsnį sudaro įvadas ir skyrius, kuriame aprašomos tyrimo priemonės, imtis ir duomenų analizės metodai, pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, pateikiama diskusija ir įžvalgos tolesniems tyrimams. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokyklų bendruomenės yra pasiruošusios komandiniam darbui: diskutuojama ir kalbama apie problemas, mokyklos darbuotojai yra pasirengę padėti ir padeda savo kolegoms, o mokyklų vadovai palaiko komandinę veiklą mokyklose, skatina darbuotojų kūrybiškumą ir suteikia laisvės veikti. [Iš leidinio]

ENSocial educators, by providing social and educational assistance to students and by organizing social education in schools, achieves the best results by working in teams of specialists with appropriate communication and collaboration skills and able to respond flexibly to the changing needs of learners and the specific situation. Social educators in schools usually play role of the initiator of team building. Purpose of this article is to reveal the attitudes of the social educator’s to team activity in school. The method of scientific literature analysis was used. This paper describes research data, which were collected through written survey method. In order to reveal the attitudes to team activity in school of social educator’s a structured questionnaire was developed. The questionnaire consisted of 22 items, demonstrating social educators’ attitudes to teamwork in schools, 11 statements that reveal the school principals’ behavior and attitude towards teamwork in school, 11 statements that reveal the social capacity of educators to work in a team and a block of statements to gather contextual information. Likert scale was used in assessment of statements. The study involved 248 Lithuanian general education school social educators. With each respondent were contacted via email and asked to participate in the study. The questionnaires were sent to the respondents and receive from them by e-mail. The study was conducted in school year 2011/2012. All 248 completed questionnaires have been used by the data analysis. The survey results revealed that: • Socio-educational assistance to students in schools or the social process of social educational in schools usually involves teams. Social educator usually plays the team builder’s initiator’s role in schools. • Social educators are satisfied with their daily activities. They and their opinion are appreciated in school.On the view of social educators, school community is open to teamwork: community discusses and speaks about the problems; the school staff is ready to help and assist their colleagues. School leaders supports team activities in schools; promote the creativity of school community, gives freedom to act. • Social educators consider the importance of their personal planning, the proper functioning in unexpected situations and problem-solving skills that are necessary regardless of whether the work is individualor teamwork. Social educators consider also the importance of ability to help others, to discuss argumentatively, to engage others to common activities, to coordinate the group (a few people) activities. These abilities are very important and necessary for teamwork in school. School educators would like to improve conflict situations solutions skills, engaging others to common activities skills, and proper functioning in unexpected situations skills, that are very important for teamwork. [From the publication]

ISSN:
1392-0340, 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54949
Updated:
2019-01-20 08:38:55
Metrics:
Views: 17    Downloads: 13