Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje
Alternative Title:
Manifestation of social pedagogue competencies at school
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 193-204
Keywords:
LT
Kompetencija; Mokyka; Mokyklos socialinis pedagogas; Raiška; Socialinis pedagogas.
EN
Competence; Manifestation; Manifestation, social pedagogue, competence, school; School; Social pedagogue.
Summary / Abstract:

LTSocialinis pedagogas mokykloje vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo įvairių problemų sprendimo prevencines programas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija, 2001). Kaip reglamentuojama socialinio pedagogo pareiginėje instrukcijoje (2001) socialinis pedagogas, siekdamas įveikti mokiniams kylančius sunkumus, kartu dirba su mokyklos administracijos darbuotojais, pedagogais, klasių auklėtojais, psichologais, logopedais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokyklos ir vietine bendruomene. Šios veiklos specifika ir jos įvairiapusiškumas iš minėto specialisto reikalauja daug ir įvairių kompetencijų, galinčių padėti jam teikti kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas. Straipsnyje, remiantis Kauno mieste atliktu tyrimu, analizuojama socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje. Tyrimu atskleista, jog socialinių pedagogų veikloje visiškai pasireiškia mokytojo bendrosios, profesinės bei specifinės kompetencijos, tačiau šios srities specialistai nepakankamai išplėtoję bendrakultūrines kompetencijas, taip aktualias šiuolaikiniam socialiniam ugdymui. [Iš leidinio]

ENThe function of social pedagogues at schools involves assessment and problem solution related to the different difficulties faced by schoolchildren, and accomplishment of preventive programmes targeted at solution of different issues (Job Description of Social Pedagogue approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2001). With reference to the above-mentioned official job description (2001) and according to Kvieskienė (2003), a social pedagogue seeks to overcome problems and issues faced by schoolchildren, working in a close collaboration with school administration personnel, other pedagogues and educators, psychologists, speech therapists, parents or legal representatives of schoolchildren, local community and community of the school. The specific nature and versatility of this activity requires the specialist to have many different competences enabling him/her to render high-quality services in a highly qualified manner. However, a continually changing risk level of the problematic situations faced by schoolchildren in their lives makes the social pedagogue alter his/her work techniques and methods accordingly, which in turn requires acquisition of new competences and development of existing ones. Consequently, the role of the social pedagogue is highly important when dealing with issues and conflicts faced by both schoolchildren as well as other members of the school community. It is therefore worth describing the competences of the social pedagogue. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30713
Updated:
2018-12-17 13:01:34
Metrics:
Views: 40    Downloads: 35
Export: