Socialinio pedagogo iššūkiai organizuojant ir teikiant socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio pedagogo iššūkiai organizuojant ir teikiant socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams mokykloje
Alternative Title:
Challenges of social pedagogue, as a member of the child welfare board, in organizing and providing social-pedagogical support for pupils
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 199-210
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Komandinis darbas; Pagalba mokiniams; Socialinis pedagogas; Socialinė pedagoginė pagalba; Socialinė-pedagoginė pagalba
EN
Pupil; Pupils support; Social educator; Social pedagogical support; Social pedagogue; Team work; Teamwork
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinamas socialinio pedagogo, kaip vieno pagrindinių Vaiko gerovės komisijos organizatorių, vaidmuo, analizuojama socialinio pedagogo, kaip šios komisijos nario, veikla, teikiant socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams mokykloje. Remiantis mokslinės literatūros analize konstatuotina, kad nuolat besikeičiančioje ir besimokančioje organizacijoje vienas specialistas nepajėgus išspręsti socialinių-pedagoginių mokinių problemų, todėl būtina kompleksinė pagalba. Straipsnyje pristatomas 2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais atliktas socialinio pedagogo, kaip Vaiko gerovės komisijos organizatoriaus ir veiklos įgyvendintojo, vaidmenų kokybinis tyrimas. Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleidžia, kad dirbdami Vaiko gerovės komisijoje mokykloje socialiniai pedagogai susiduria su tokiais iššūkiais, kaip komisijos narių tarpusavio nesusikalbėjimas, tėvų abejingumas, neadekvatus problemos vertinimas, mokinių nepasitikėjimas aplinkiniais, jų abejingumas bei institucijų, teikiančių pagalbą mokytojams ir vaikams, neigiamas požiūris į problemų sprendimo galimybes. [Iš leidinio]

ENArticle points out the role of the social pedagogue, as one of the main organizers of the Child’s wellbeing commission, deals with the analysis of the importance of a social pedagogue work as a commission member in supporting social-pedagogical help for pupils in schools. With reference to the analysis of a scientific literature it may be stated that one specialist is not able to solve social- pedagogical problems in school, therefore there a great need of complex support for pupils in schools. The article contains the qualitative research of the social pedagogue role, as a Child’s wellbeing commission’s organizer and supporter of the social-pedagogical assistance in school over the period of October – December months of 2010 (the Child’s wellbeing commission was named as a Team of Social-pedagogical assistance, until LR Minister of Education and Science passed a law on the 11th of April, 2011). Final results of the research detect that the Child’s wellbeing commission in the process of giving social pedagogical assistance in school meets such challenges as inner disagreements between member of the Child’s wellbeing commission, parents’ indifference, not adequate evaluation of a problem, students’ disability to trust others, their detachment and negative outlook of the institutions which should give support to teachers and children in solving problems. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47215
Updated:
2018-12-17 13:34:07
Metrics:
Views: 39    Downloads: 27
Export: