Dance, love and national awakening in late nineteenth-century Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dance, love and national awakening in late nineteenth-century Lithuania
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2013, vol. 44, no. 3, p. 395-406
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautiniai šokiai; Romantiškos meilės romanas; Nacionalinis atgimimas; Greimas; Kudirka; Folk dance; Romantic love novel; National awakening; Greimas; Kudirka.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Greimas; Kudirka; Nacionalinis atgimimas; Romantiškos meilės romanas.
EN
Folk dance; National awakening; Romantic love novel.
Summary / Abstract:

LTXIX amžiaus pabaigoje lietuvių tautinis atgimimas emocinio gyvenimo sferoje lėmė liaudies meno – dainų ir žaidimų (šokių) – tradicijų stiprėjimą. Pradinėje atgimimo stadijoje nebuvo abejojama liaudies dainų ir muzikos svarba. Ne taip aišku buvo, ką daryti su liaudies šokiais. Ar šokiai galėjo tapti tokiu pat svarbiu kultūriniu ir politiniu įrankiu, kokiu buvo tapęs dainavimas? Pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose išspausdinti pasakojimai parodo, su kokiais iššūkiais susidurdavo įsimylėję ir į tautinį judėjimą įsitraukę jauni žmonės, kai jie spręsdavo šokti ar nešokti. Balansavimas tarp šokio, meilės ir tautinio atgimimo nebuvo lengvas uždavinys. Kartais šokis, kartais meilė, o kartais tautinis atgimimas nukentėdavo dėl to, kad kiti du elementai imdavo dominuoti. Mergaitės vertino tuos vaikinus, kurie buvo įsitraukę į tautinio atgimimo veiklą, bet jos taip pat norėjo, kad jų mylimieji su jomis šoktų. Vaikinai, besidomintys pasaulio reikalais ir pagauti tautinio atgimimo bangos, įsimylėdavo, bet neturėjo pakankamai laiko ar noro mokytis tinkamų manierų ir šokių. Atotrūkis tarp prabudimo (kylančio susidomėjimo) ir šokio (krentančio susidomėjimo) buvo didžiulė problema pirmiesiems tautinio atgimimo aktyvistams. Prireikė laiko, kol tokie vietiniai kaimo šokiai kaip suktinis ar šeštokas iš Ramučių tapo pagrindu formuojant tautinį liaudies šokių repertuarą. Šis repertuaras tapo privalomas paskelbtos tautinės valstybės – Lietuvos Respublikos – sostinėje.

ENBy the end of the nineteenth century, Lithuania’s national awakening in the sphere of the emotive life had resulted in the strengthening of folk traditions, songs, and games (dances). In the initial stages of the awakening, there was no doubt as to the relevance of folk singing and music. The case for folk dancing was less certain. If dancing was not discarded altogether on moral grounds, was it possible to make it into an important cultural and political tool, like singing? In romantic novels, published in the earliest Lithuanian national newspapers, one can identify various challenges that young people experienced while they fell in love, engaged in the activities of the national awakening, and considered whether or not to dance. [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2013.775854
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Ateities draugai : ateitininkų istorija (iki 1940 m.) / Kęstutis Skrupskelis. Vilnius : Naujasis židinys-Aidai : 2010. 798 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49837
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 15
Export: