Poland and Lithuania: the none-too-easy steps of the "mazurka” when "suktinis” becomes "krenciolka”

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Poland and Lithuania: the none-too-easy steps of the "mazurka” when "suktinis” becomes "krenciolka”
Alternative Title:
Lenkija ir Lietuva: nelengvi "mazurkos" žingsniai, kai "suktinis" tampa "krenčiolka"
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2011, t. 56, p. 193-205
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pramoginiai šokiai; Šokiai; Lietuvos-Lenkijos santykiai tarpukariu; Mazurka; Suktinis; Dances; Lithuanian-Polish relations; Mazurka; Suktinis.
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuvos-Lenkijos santykiai tarpukariu; Mazurka; Pramoginiai šokiai; Suktinis; Šokiai.
EN
Dances; Lithuanian-Polish relations.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė straipsnio tema – pramoginių šokių politika lietuvių nacionalinio išsilaisvinimo ir valstybingumo palaikymo judėjime. Dėl įvairių „politinės choreografijos“ priežasčių suktinis Lietuvoje tapo nacionaliniu šokiu, o mazurka, siejama su lenkiška tapatybe, iš visų šokių nukentėjo labiausiai. Straipsnį sudaro įvadas ir trys dalys. Įvadą galima skaityti kaip atskirą metodologinę refleksiją: joje aptariama šaltinių paieška įvairiose skaitmeninėse Europos duomenų bazėse, pirmiausia domimasi istorinių laikraščių duomenų bazėmis. Pirmoje dalyje „Tautos prisikėlimas ir šokiai“ aptariamos šokių politikos gairės, nubrėžtos pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose; trumpai apžvelgiami laikraščių korespondentų reportažai apie pasilinksminimo šokius Kaune ir Vilniuje iki nepriklausomybės atkūrimo ir per Vilniaus okupaciją. Antroje dalyje „Vilnius: kaip suktinis tapo krenčiolka“ nagrinėjamas lietuvių bendruomenės gyvenimas Vilniaus krašte lenkiškuoju laikotarpiu, o trečioje dalyje „Kaunas: nelengvi mazurkos žingsniai“ aptariami keli skandalai, kilę dėl mazurkos, trečiojo dešimtmečio Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe main theme of the article is the policy of dancesport in the Lithuanian national education and statehood maintenance movement. Due to various aspects of “political choreography”, winding became a national dance in Lithuania, whereas, mazurka associated with Polish identity is the dance that suffered the most out of all dances. The article contains the introduction and three parts: The introduction one can read as a methodological reflection: it discusses the search of sources in various European digital data bases, especially in data bases of historical newspapers. The first part “The National Revival and Dances” discusses the benchmarks of the dance policy outlined in the first Lithuanian newspapers; briefly reviews journalists’ reports on pleasure dances in Kaunas and Vilnius before the restoration of independence and during the occupation of Vilnius. The second part “Vilnius: When Suktinis becomes Krenčiolka” analyses the life of the Lithuanian community in the region of Vilnius during the Polish period, and the third part “Kaunas: Uneasy Steps of Mazurka” discusses several scandals over mazurka in the third decade in Lithuania.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44746
Updated:
2018-12-17 13:13:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: