Agresyvus tėvų elgesys su savo vaikais : pedagoginės korekcijos prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresyvus tėvų elgesys su savo vaikais: pedagoginės korekcijos prielaidos
Alternative Title:
Aggressive behaviour of parents with their children: assumptions for pedagogical corrections
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 89-95
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais koregavimo galimybės. Manoma, kad mokytojų darbo specifika – ilgalaikis, artimas bendravimas su moksleiviais – gali padėti edukacinėmis priemonėmis daryti įtaką agresyviam tėvų elgesiui su savo vaikais. Be to, pedagoginė korekcija gali būti veiksminga realizuojant auklėjamąją funkciją per moksleivio, jo šeimos pažinimą ir teigiamą įtaką. Analizuojama, kokių veiksmų imasi mokytojai, savo pedagoginiame darbe susidūrę su agresyviu tėvų elgesiu su savo vaikais, kaip skiriasi mokytojų reakcija į tėvų agresiją šeimoje, atsižvelgiant į pedagoginio darbo patirtį, ar mokytojai patys mėgina paveikti agresyvų tėvų elgesį su savo vaikais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agresyvus tėvų elgesys; Tėvų agresyvumo priežastys; Mokytojų požiūris į tėvų agresyvų elgesį; Aggressive behaviour of parents; Reasons for aggressive behaviour of parents; Teachers' attitude to aggressive behaviour of parents.

ENThe article analyses the possibilities of correction of aggressive behaviour of parents with their children. It is considered that the specifics of the teacher’s work – the long-term, close cooperation with students – may be helpful and affect the aggressive behaviour of parents with their children via the educational means. Furthermore, pedagogical correction may be efficient in realising the educative function by knowing a student, his family, and affecting them positively. The article analyses what actions are undertaken by teachers when they face aggressive behaviour of parents with their children during their pedagogical practice, what are the differences in teachers’ reaction to the aggression in family, taking into consideration their pedagogical work experience, do teachers attempt to affect the aggressive behaviour of parents with their children.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6535
Updated:
2018-12-20 23:10:28
Metrics:
Views: 54    Downloads: 14
Export: