Stresinių šeimos gyvenimo įvykių sąsajos su mokymosi negalių turinčių vaikų psichologiniu pažeidžiamumu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stresinių šeimos gyvenimo įvykių sąsajos su mokymosi negalių turinčių vaikų psichologiniu pažeidžiamumu
Alternative Title:
Links between stressful family life events and psychological vulnerability in children with learning disabilities
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 1, p. 24-33
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Neįgalieji / Disabled persons; Pedagogika / Pedagogy; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama stresinių šeimos gyvenimo įvykių ir vaikų psichologinio pažeidžiamumo sąveikos problema. Tyrimo tikslas - nustatyti stresinių šeimos gyvenimo įvykių sąsajas su mokymosi negalių turinčių vaikų elgesio bei emociniais sunkumais, lyginant juos su vidutiniškai besimokančių bendraamžių grupe. Gauti rezultatai atskleidė, kad tiriamųjų grupės nesiskyrė patirtų stresinių šeimos gyvenimo įvykių skaičiumi bei dažniu. Mokymosi negalių turinčių vaikų, taip ir vidutiniškai besimokančių jų bendraamžių, psichosocialiniai sunkumai reikšmingai susiję su stresinių šeimos gyvenimo įvykių skaičiumi. Lyties skirtumų analizė parodė, kad mokymosi negalių turintys berniukai labiau nei mergaitės yra pažeidžiami stresinių įvykių šeimos aplinkoje. Mokymosi negalių turinčių vaikų grupės psichosocialiniai sunkumai labiausiai susiję su jų išsiskyrimu su motina/tėvu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stresiniai šeimos gyvenimo įvykiai; Mokymosi sutrikimai; Elgesio ir emocinės problemos; Stressful life events; Learning disabilities; Behavior and emotional problems.

ENDuring the past several decades psychological research has indicated that exposure to stressful family life events is strongly associated with psychological vulnerability evidenced by maladaptive behaviours in children. The focus of the present study was to shed light on the relationship between a number and particular family life events and psychosocial functioning in learning disabled children considering child's gender. Subjects under study were primary school children attending general education schools in Vilnius. The subgroup of children with learning disabilities was drawn from the data base of Vilnius psychological-pedagogical service where they were evaluated by multidisciplinary team because of primary learning problems in schools and diagnosed as having learning disability. The control group - average achieving children- was randomly selected by teachers' ratings on child's achievement from the classes that contained children with learning disabilities. The results revealed that family life events can be treated as reliable correlate of psychosocial adjustment problems in children with learning disabilities. Firstly, the relevance of a number of family life events must be stressed: higher number of family life events is associated with higher levels of problem behaviours in children with learning disabilities. Secondly, child's gender plays a significant role in this association: learning disabled boys responded to a number of stressful family life events with a larger spectrum of maladaptive behaviours.Thirdly, different associations for children with learning disabilities and average achieving peers with regard to particular family life events were obtained. Parent-child separation appears to have the most consistent relation to psychosocial problems in boys and girls with learning disabilities while emotional and behavioural difficulties in their peers were related to several family life events - health problems in child and other family members, alcohol abuse, unemployment and financial strains in family. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3955
Updated:
2018-12-17 11:38:20
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: