Neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas kaip mokinio savivertę sąlygojantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas kaip mokinio savivertę sąlygojantis veiksnys
Alternative Title:
Assessment of progress and achievement in nonformal musical education as a factor impacting the pupil‘s self-esteem
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2015, Nr. 24, p. 87-100
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Meninis ugdymas / Art education; Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama dabartinėje švietimo sistemoje aktuali mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tema, suvokiama kaip ugdytinio savivertę sąlygojantis veiksnys. Mokinių neformaliojo muzikinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas išgyvena savotišką stagnacijos laikotarpį, kai besikeičiančių edukacinių paradigmų akivaizdoje dvejojama, kokią vertinimo strategiją pasirinkti, kokius elementus procese užčiuopti ir pan. Reflektyvus ir kritinis susiklosčiusios situacijos įvertinimas suponuoja prielaidą, jog egzistuojanti vertinamoji aplinka muzikos mokykloje gali neigiamai paveikti mokinio savivertės formavimą(si), skatinti ugdytinio bejėgiškumo jausmą, socialinę atskirtį, vengimą bendrauti, drovėtis atkaklumo, abejoti savimi ir pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinių savivertė; Mokinių vertinimas; Muzikos mokykla; Muzikos mokykla, mokinių savivertė; Assessment of pupils; Music; Music schools; Pupils self-esteem; Schools, Pupils self-esteem.

ENThis article analyzes the topic of educational system assessing the progress and achievements of pupils which is understood as the factor directly influencing self-esteem of a learner. The assessment system of the non-formal musical education is believed to be experiencing a certain stagnation period when, in the background of changing educational paradigms, there are some doubts concerning the choice of evaluation strategies and the omission of certain elements etc. A reflective and critical assessment of the current situation presupposes that the existing assessment environment in musical schools may negatively affect the formation of self-esteem of a pupil, enhance learner’s feeling of helplessness, social exclusion, avoidance to communicate, shame of persistence, self doubts etc. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54373
Updated:
2022-11-06 17:09:57
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: