Vaiko teisių įgyvendinimas : mokyklos demokratėjimo rodiklis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisių įgyvendinimas: mokyklos demokratėjimo rodiklis
Alternative Title:
Implementation of Children's Rights: the indicator factors of school democratization
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 51-64
Keywords:
LT
Demokratizacija; Demokratėjimo tendencijos; Diskriminacija; Lygiateisiškumas; Moksleivių sampratos; Teisingumas; Vaiko dalyvavimas; Vaiko teisių įgyvendinimas; Vaiko teisės.
EN
Children's conceptions; Children's rights; Children`s conceptions; Children`s participation; Democratization; Discrimination; Equality; Equality, Justice, children's participation; Justice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 1998 ir 2009 m. atlikto tyrimo rezultatai, leidžiantys vertinti demokratėjimo tendencijas Lietuvos mokykloje atsižvelgiant į moksleivių (12–1 4 bei 16–18 metų) sampratas vaiko teisių klausimu. Tyrimo tikslas – periodiškai tiriant moksleivių sampratas apie svarbiausias vaikui teises mokykloje, diskriminaciją, mokinių ir mokytojų lygiateisiškumą nustatyti, ar Lietuvos mokykla esmiškai demokratėja. Situacija Lietuvos mokyklose lyginta su situacija gilias demokratijos tradicijas turinčios Švedijos mokyklose (apklausti atsitiktinai pasirinktų Lietuvos ir Švedijos mokyklų moksleiviai). Tyrimo rezultatai rodo, jog situacija teisingumo, lygiateisiškumo, vaiko dalyvavimo mokykloje aspektu, moksleivių supratimu, per pastarąjį dešimtmetį praktiškai nepakito, nors vykdoma švietimo reforma to siekiama. Mokiniai nesijautė ir nesijaučia lygiateisiai su mokytojais. Dauguma moksleivių stebi tam tikrų grupių diskriminaciją mokykloje. Moksleiviai nesiekia atsakingai dalyvauti formuojant mokyklos veiklą. Svarbiausiomis savo teisėmis mokykloje jie įvardija teisingą, pagarbų elgesį su vaiku bei teisę į kokybišką švietimą. Respondentams Švedijos mokyklose taip pat svarbiausia, kad su Jais elgtųsi teisingai, tačiau taip pat svarbu ir teisės turėti įtakos mokyklinei veiklai. Švedijos atvejis matomas kaip orientyras, kurlink turėtų kisti tyrimo rezultatai, moksleivių sampratos, Jei mokykloje būtų stebimos ženklesnės demokratėjimo, vaiko teisių įtvirtinimo tendencijos. [Iš leidinio]

ENChildren's participation, Justice and equality are among the main implications of the UN Convention of children's rights and inevitable basis for school democracy (democratization). The study focuses on Lithuanian students (age 12-14 and 16-18) and analyses their perceptions of democracy (children's participation, Justice, equality) in the school setting. Research was conducted in Lithuania in 1998 and 2009, as well in Sweden in 1998. The main purpose of the study is to comparatively and chronologically analyse changes in Lithuanian students' perceptions, which reflect the inner tendencies of the school democratisation process. The current state in reforming Lithuanian schools is compared to the situation in Swedish schools. Research revealed that students' experience of democracy in the school is not changing significantly, even though democratisation of the school is one of the main aims of the Lithuanian Educational Reform. Unfortunately, Lithuanian students' experience of democracy in the school in 1998 and 2009 is significantly different (is more negative) if compared to the Swedish students' experience in 1998. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23517
Updated:
2018-12-17 12:35:34
Metrics:
Views: 82    Downloads: 6
Export: