Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Personal Integrity of Younger School-Age Children
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
135 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Birštonas; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNorint išugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę svarbu sudaryti sąlygas vaiko vidinės darnos formavimuisi. Tik patirdamas vidinę darną moksleivis sugebės savarankiškai ir atsakingai mokytis, priimti save ir kitus, atitiks švietimo reformos siekiamą viziją. Šio darbo tikslas – teoriniu ir empiriniu lygmeniu ištirti jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ypatumus, pateikiant vidinės darnos struktūros teorinį modelį. Tyrime dalyvavo 1040 Vilniaus m., Vilniaus raj., Klaipėdos ir Birštono m. trečių-ketvirtų klasių moksleiviai (515 berniukų, 525 mergaitės), 45 trečių-ketvirtų klasių mokytojos. Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos struktūrą sudaro keturi komponentai: pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas aplinka, aplinkos reikalavimų priėmimas ir susidomėjimas gyvenimu. Aukštesnės vidinės darnos moksleiviai pasižymi aukštesniu savęs vertinimu, geriau jaučiasi mokykloje bei patiria mažiau mokyklinio nerimo nei žemesnės vidinės darnos moksleiviai. Vidinė darna yra tiesiogiai susijusi su moksleivių socialine kompetencija. Aukštos vidinės darnos moksleiviai pasižymi aukštesne vidine motyvacija ir geresniais mokymosi pasiekimais palyginus su žemos ir vidutinės darnos moksleiviais. Vaikai, augantys nepilnose šeimose, turi žemesnę vidinę darną nei vaikai iš pilnų šeimų. Remiantis tyrimo rezultatais pateikiamos rekomendacijos jaunesniųjų moksleivių vidinės darnos formavimui.

ENConditions for the formation of the child’s personal integrity are important for the development of a free and creative personality. Only a child with personal integrity will be able to study independently and responsibly, accept himself and the others, and conform to the vision aspired by the educational reform. This work aims to perform a theoretical and empirical research of the characteristics of the personal integrity of younger school- age children by means of a theoretical model of the structure of personal integrity. 1040 schoolchildren of 3rd-4th grade from Vilnius city, Vilnius District, Klaipėda and Birštonas cities (515 boys and 525 girls), as well as 45 teachers took part in this research. The research results show that the personal integrity structure of younger school-age children consists of four components: self-confidence, trust in the environment, acceptance of the requirements of the environment, and interest in life. Children of higher personal integrity are distinguished by higher self-esteem and higher levels of comfort at school and they experience less school stress than children of lower personal integrity. Personal integrity is directly related to the social competence of children. Children of high personal integrity have better self-motivation and better achievements than children of average or low personal integrity. Children in singe-parent families have lower personal integrity than children in full families. Based on the research results, recommendations are provided regarding the development of personal integrity of younger schoolchildren.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11565
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 57
Export: