Poreikių hierarchijos koncepcinis pagrįstumas nacionaliniame vertybių kongruencijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poreikių hierarchijos koncepcinis pagrįstumas nacionaliniame vertybių kongruencijos kontekste
Alternative Title:
Conceptual validity of hierarchy of needs in the national context of value congruence
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2013, Nr. 4 (2), p. 143-162
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami esminiai A. Maslow poreikių hierarchijos trūkumai, remiantis mokslinėje literatūroje išsakyta kritika šios teorijos atžvilgiu. Straipsnyje tiek patvirtinami, tiek paneigiami kritiški įvairių šalių mokslininkų atsiliepimai apie poreikių hierarchiją, remiantis poreikių ir vertybių sąsajomis bei atliktu asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimu. Vertybių kongruencijos ir poreikių hierarchijos sąsajų analizės rezultatai yra tyrimo „Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruentiškumas Lietuvos organizacijose“ dalis. Straipsnyje pagrindžiamas poreikių piramidės ir jas atitinkančių asmeninių bei organizacinių vertybių blokų aktualumas asmeniui, dirbančiam Lietuvos organizacijoje, ir poreikių hierarchijos sąsajos su asmeninėmis ir organizacinėmis vertybėmis. Analizuojant vertybių blokus ir poreikių lygmenis paaiškėjo, kad pagal asmeniui suteikiamą prasmę fiziologinis poreikių lygmuo atitinka ekonominių vertybių bloką, saugumo poreikių lygmuo – fizinių vertybių bloką, socialiniai poreikiai – socialinių ir dorovinių vertybių blokus, pagarbos poreikių lygmuo siejasi su estetinėmis vertybėmis, o saviraiškos poreikių lygmuo – su dvasinėmis ir profesinėmis vertybėmis.Analizė parodė, kad poreikių piramidė yra pritaikoma praktiškai, o darbuotojų vertybių hierarchija pagal svarbą yra tokia pati kaip A. Maslow sukurtoje poreikių hierarchijos koncepcijoje. Tačiau atsižvelgiant į darbuotojų einamas pareigas organizacijoje, individualūs skirtumai turi įtakos darbuotojų vertybių hierarchijai. Pavaldinių vertybių hierarchija atitinka A. Maslow poreikių hierarchiją, kurioje svarbiausia patenkinti fiziologinius poreikius, o mažiausiai svarbu – saviraiška; vadovų vertybių išsidėstymas pagal reikšmingumą kitoks. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija; Poreikių hierarchija; Vertybių kongruencija; Vertybių kongruencijos ir poreikių hierarchijos sąsajos; Congruence of values; Hierarchy of needs; Interfaces between congruence of values and hierarchy of needs; Personal and organizational value congruence.

ENArticle focuses on key shortcomings of A. Maslow’s hierarchy of needs. It discusses A. Maslow’s hierarchy of needs theory criticized for its abstractions, uncertainty and measurement methodology; moreover, it is difficult to find empirical research to support a hierarchy of special needs criticized in scholarly literature. The outcomes of the interfaces between value congruence and hierarchy of needs is an integral part of “Personal and Organizational Value Congruence in the Organizations of Lithuania” research. In it, the interfaces of hierarchy of needs with personal and organizational values have been established; relevance of the needs pyramid as well as personal and organizational value congruence blocks to a person working in the Lithuanian organization have been grounded. A comparative analysis of personal and organizational values congruence and A. Maslow’s hierarchy of needs demonstrate that certain values can be grouped by meaning according to the groups of needs singled out by A. Maslow. The analysis of the blocks of values and levels of needs shows that the physiological level of needs corresponds to the block of economic values, the security level of needs – to the physical block of values, and the social needs – to the blocks of social and moral values. The level of respect needs is related to aesthetic values and the level of self-expression needs – to spiritual and professional values. The results of the research also demonstrate that employees’ values are located in the same hierarchy developed by A. Maslow.First of all, an individual working in an organization attempts to satisfy his/her physiological and security needs, while social, respect and self-expression needs remain less important. An aggregate estimates analysis of personal and organizational values congruence allows us to distinguish different levels of the blocks of values and to describe employees’ hierarchy of values in the organization. The block of economic values can be attributed to physiological satisfaction; in order to satisfy their security needs, employees’ physical values should be appreciated in the organization. The importance of the blocks of moral and social values can be attributed to the level of social needs satisfaction in A. Maslow’s hierarchy of needs, the aesthetic block of values – to respect, and the spiritual as well as professional blocks of values – to A. Maslow’s self-realization level of needs. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53711
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 57    Downloads: 9
Export: