Darbuotojų poreikių tenkinimas Lietuvos organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų poreikių tenkinimas Lietuvos organizacijose
Alternative Title:
Meeting the needs of employees in the case of Lithuanian organisations
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2021, Nr. 2 (87), p. 39-52
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama darbuotojų poreikių tenkinimo Lietuvos organizacijose tema, remiantis A. Maslow’o poreikių hierarchijos teorija. Motyvacija vaidina svarbų vaidmenį, kad žmonės būtų sėkmingi ir laimingi tiek kasdieniame, tiek darbiniame gyvenime. Kiekvienas žmogus ieško visų įmanomų būdų, kaip patenkinti savo poreikius organizacijoje, kurioje dirba, o neįstengdamas to padaryti yra linkęs keisti mažiau patenkinamą būklę į geresnę. Poreikių hierarchijos teorija buvo plačiai pripažinta, ją ypač palaikė vadovai praktikai, nes ji logiška ir paprasta, taigi nesunkiai suprantama. Ši teorija paaiškino, kas žmones skatina dirbti, o vadovams įrodė, kad darbo motyvus lemia platus poreikių spektras. Remiantis tyrimu, rezultatai Lietuvos organizacijose atitinka A. Maslow’o poreikių hierarchijos teoriją, kuri teigia, kad pirmiausia turi būti patenkinti žemesnės poreikių hierarchijos pakopos poreikiai, kad būtų sudarytos sąlygos patenkinti kitus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: A. Maslow poreikių hierarchija; Fiziologiniai poreikiai; Saugumo poreikiai; Socialiniai poreikiai; Pagarba; Savirealizacija; A. Maslow hierarchy of needs; Physiological needs; Safety; Security needs; Belonging; Self-actualization.

ENThe article analyses the satisfaction of employee needs in Lithuanian organisations, according to A. Maslow’s theory of needs hierarchy. Motivation plays an important role in making people successful and happy in both their daily and their work life. Everyone looks for all possible ways to meet their needs in the organisation they work for, and doing so tends to change from a less satisfactory condition to a better one. The theory of the hierarchy of needs has been widely accepted, and has been particularly supported by many managers, largely because it is logical and simple, and therefore easy to understand. This theory explains what motivates people to work, and has shown managers that work motives are determined by a wide range of needs. According to the study, the results in Lithuanian organisations are in line with Maslow’s theory of the hierarchy of needs, which states that the needs of the last level of the hierarchy of needs must be met first, in order to create the conditions for the next. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v87i2.2316
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93766
Updated:
2022-03-14 12:21:39
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: